Precizarea a fost făcută ca reacţie la comunicatul Credere, Asociaţie care a solicitat Ministerului Finanţelor Publice demararea unui control tematic la băncile comerciale, „în contextul în care OTP Bank încalcă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 37/2020 privind suspendarea plăţii ratelor, încasând sume necuvenite de la consumatorii din România”.

Reprezentanţii Credere menţionau în comunicat că „OTP Bank a reîncadrat creditele de nevoi personale garantate cu ipotecă în categoria creditelor de consum, fapt care presupune aplicarea formulei ‘dobândă la dobândă’ şi sporirea ilicită a sumelor pe care banca le va încasa de la împrumutat, în paguba acestuia”.

La rândul lor, reprezentanţii OTP Bank susţin că „anumite prevederi ale textelor actelor normative creează dificultăţi de interpretare, prin utilizarea unor formulări uneori neclare ce pot fi interpretate diferit”.

Declarația reprezentanților OTP Bank

„Am luat act de interpretările diversificate din piaţă şi efectuăm demersuri în prezent pentru obţinerea unor clarificări din partea autorităţilor statului, inclusiv de la Ministerul Finanţelor Publice, astfel încât, dacă va fi necesară o reclasificare a acestor situaţii în baza lămuririlor oferite, toate operaţiunile necesare vor fi efectuate în interiorul perioadei de suspendare, fără a aduce niciun prejudiciu sau dezavantaj pentru clienţi. De asemenea, vrem să subliniem că în prezent nu este niciun client afectat, întrucât calculul privind plata dobânzilor amânate va produce efecte doar în momentul expirării termenului de suspendare a plăţii ratelor”, susţin reprezentanţii OTP Bank.

Potrivit băncii, creditul ipotecar este definit ca un credit acordat de un creditor unui debitor persoană fizică, garantat cu ipotecă asupra unui imobil, şi credit ce implică un drept legat de un bun imobil, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Reprezentanţii băncii mai fac referire la creditele acordate prin programul ‘Prima casă’, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ‘Prima casă’, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

„Definiţia dată de legiuitor a avut în vedere exprimarea unor caracteristici ale creditelor ipotecare prin raportare la două condiţii cumulativ a fi îndeplinite, prin utilizarea sintagmei ‘şi’: garantat cu ipotecă şi ce implică un drept legat de un bun imobil”, mai susţin reprezentanţii OTP Bank.

În comunicatul băncii se precizează că aceste sintagme, legate de exprimările anterioare din textul definiţiei ce fac referire la prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ‘Prima Casă’ au creat premise interpretării oferite de bancă asupra încadrării creditelor în categoria de nevoi personale garantate cu ipotecă în categoria creditelor de nevoi personale.