”Pădurile accesibile pentru exploatare s-au rărit simțitor, iar modul de utilizare a resurselor de lemn de mici dimensiuni este în derivă. Capacitățile de producție existente necesită un volum de resurse lemnoase, care nu poate fi asigurat în totalitate din țară. Extinderea capacităților de producție de pelete ar putea determina o reorientare a destinațiilor lemnului rotund. În viitor, se preconizează ca Asia să devină un important consumator de pelete din lemn”, spune Aurica Sereny, președinte APMR.

Potrivit acesteia, în industria mobilei funcționează peste 3.800 operatori economici, cu 55.000 de salariați, care reprezintă 5,0 % din numărul de personal angajat în industria prelucrătoare a României. ”Aprovizonarea cu materii prime a producătorilor de mobilă devine din ce în ce mai dificilă”, continuă Sereny.

Altfel, reprezentanții APMR cer aprobarea noului Cod Silvic, care prevede vânzarea lemnului pe sortimente din depozite special amenajate. În conformitate cu Regulamentul (UE) 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, începand cu 03 martie 2013 orice operator economic care vinde lemn sau produse din lemn pe teritoriul UE trebuie să se asigure că sunt produse legal. Mai concret, potrivit APMR, lemnul brut comercializat sau aflat în diverse faze de procesare trebuie să aibă o proveniență dovedită și din care să rezulte că tăierea materialului lemnos la sursă s-a făcut cu respectarea legislației în vigoare.

Măsura are în vedere deopotrivă reducerea comerțului cu lemn tăiat ilegal și a comerțului cu speciile protejate, dar și gestionarea ”mai judicioasă” a masei lemnoase ce intră ca materie primă, indiferent de forma acesteia (brută sau procesată) in diversele procese și industrii.

”Sectorul industriei mobilei generator de valoare adaugată, parte integrantă a industriei prelucrării lemnului, reprezintă domeniul care s-a dezvoltat intensiv în ultimii 50 de ani. Valorifică, la un nivel superior, lemnul ca material regenerabil, de circa 12 ori mai mult decât dacă ar fi fost comercializat ca atare, realizând anual un sold favorabil al balanței comerciale export-import de peste un miliard de euro”, mai spune Aurica Sereny.

 

 

Te-ar putea interesa și: