Potrivit MFP, aceste date confirmă continuarea procesului de consolidare fiscală şi încadrarea în parametrii stabiliţi cu partenerii externi.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de aproximativ 97,5 miliarde lei, reprezentând 15,6 % din PIB, au fost cu 4,8% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Încasările din impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale au crescut cu 9,3% şi respectiv 4,3%, datorită creşterii veniturilor salariale, ca urmare a reântregirii salariilor personalului bugetar şi a majorării salariului minim de la 1 februarie 2013.

Faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent veniturile din TVA au crescut cu 2,3%, în condiţiile în care încasările din TVA au crescut cu 4,8%, în timp ce rambursările de taxă au fost cu 14,8% mai mari. Accizele au crescut (+4,2%) ca urmare a majorării accizei la motorină începând cu ianuarie 2013 şi a cursului de schimb luat în calcul la plata accizelor.

Încasările din impozitul pe profit s-au redus cu 5,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012, în principal ca urmare a regularizării plăţilor efectuate de băncile comerciale. Creşteri semnificative s-au înregistrat la încasările din dividende (+ 334 milioane lei) precum şi la taxa pe utilizarea bunurilor ca urmare a încasării taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio (2,1 miliarde lei).

La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat, de asemenea, creşteri faţă de anul precedent la veniturile din impozite şi taxe pe proprietate cu 9,4 % şi la venituri nefiscale cu 6,3%.

Taxa pe valoare adăugată încasată a crescut cu 2,1% faţă de luna ianuarie 2012, dar ca urmare a creşterii rambursărilor din TVA cu 46,8%, soldul net al încasărilor s-a diminuat cu 9,5 %.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate au continuat evoluţia ascendentă fiind cu 21% mai mari faţă de cele din luna precedentă, nivelul înregistrat fiind similar cu cel din aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 104,2 miliarde lei, reprezentând 16,7% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 4,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. S-au înregistrat creşteri la cheltuielile de personal (+18,0%), ca urmare a reîntregirii salariilor personalului bugetar şi a plăţii hotărârilor judecătoreşti şi la subvenţii (+9,3%).

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut de asemenea cu 6,8%, ca urmare a accelerării procesului de achitare a arieratelor de către autorităţile locale şi a plăţilor din fondul naţional de sănătate. Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 12,2 miliarde lei (1,96% din PIB).

În cheltuielile bugetului general consolidat este inclusă şi suma de 800 milioane lei din împrumuturile din vărsăminte din privatizare, contractate de unităţile administrativ-teritoriale pentru plata arieratelor.

SURSA: Agerpres