Potivit datelor Ministerului de Finanţe, veniturile bugetului general consolidat au însumat în primele opt luni 116,4 miliarde lei, cu 9,5% peste cele din aceeaşi perioadă a anului precedent.

Încasările au crescut în principal la veniturile din taxa pe valoare adăugată, cu 28,2% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent şi accize unde încasările sunt mai mari cu 16,2%.

Încasările din TVA au fost influenţate de creşterea încasărilor din operaţiuni interne cu 29,8% şi a încasărilor din importurile de bunuri cu 32,8%, iar la accize ca urmare a majorării nivelului accizei la unele produse: motorină, benzină fără plumb, produse intermendiare şi ţigarete dar şi a măsurilor de combatere a evaziunii fiscale.

Totodată, contribuţiile de asigurări sociale au fost cu 8,0% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, se menţionează în comunicatul de la finanţe.

Încasările din impozitul pe profit au depăşit pe cele din aceeaşi perioadă a anului precedent cu 0,6%. Totodată, sumele rambursate de Uniunea Europeană au crescut cu 44,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuieli în creştere cu 1,7%

În primele opt luni, cheltuielile bugetului general consolidat au însumat 129,3 miliarde lei în creştere cu 1,7%, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în principal ca urmare a creşterii cheltuielilor pentru proiecte cu finanţare europeană.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au majorat cu 12,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent din cauza plăţilor pentru servicii medicale şi medicamente, cea mia mare creştere înregistrându-se la Ministerul Sănătăţii, ca urmare a reclasificării unor cheltuieli, precum şi la bugetele locale (24,1%) ca urmare a preluării spitalelor de către administraţiile locale.

Cheltuielile cu personalul, cu subvenţiile şi asistenşa socială s-au menţinut în continuare sub nivelul din aceeaşi perioadă a anului precedent, astfel: cheltuielile de personal (-14,8%), subvenţii (-8,1%) şi asistenţă socială (- 1,5%).
Plăţile pentru proiectele finanţate din fonduri UE au crescut cu 58,9% faţă de primele opt luni ale anului 2010, iar cheltuielile cu dobânzi s-au majorat cu 24,5 % faţă de anul precedent, reprezentând 63,8% din programul anual.

Cheltuielile pentru investiţii care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost pe primele opt luni în sumă de 19,95 miliarde lei, faţă de 16,9 miliarde lei înregistrate în aceeaşi perioadă a anului precedent.