Conform INS, în 2015, exporturile şi importurile au crescut cu 4,1%, respectiv cu 7,6%, raportat la anul anterior. Exporturile FOB au însumat 54,60 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 62,97 miliarde de euro.

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în anul 2015 s-a ridicat la 40,24 miliarde de euro la expedieri şi de 48,58 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 73,7% din total exporturi şi 77,2% din total importuri.

Valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra-UE28) în anul 2015 a fost de 14,36 miliarde de euro la exporturi şi de 14,38 miliarde de euro la importuri, reprezentând 26,3% din total exporturi şi 22,8% din total importuri.

Anul trecut, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (44,5% la export şi 37,3% la import) şi alte produse manufacturate) (32,8% la export şi respectiv 31,0% la import).

Potrivit datelor INS, în luna decembrie 2015, exporturile FOB au fost de 3,94 miliarde de euro, importurile CIF au însumat 5,12 miliarde de euro, rezultând un deficit de 1,17 miliarde de euro. Faţă de luna noiembrie 2015, exporturile din luna decembrie 2015 au scăzut cu 17,0%, iar importurile au scăzut cu 7,5%.