Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o hotărâre pentru prelungirea, până la 31 martie 2021, a termenului de aplicare a prevederilor HG 140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale, a anunţat, la Palatul Victoria, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

„O altă hotărâre de Guvern este cea care se referă la prelungirea termenului de aplicare a prevederilor HG 140/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 şi 2019 şi pentru prorogarea unor termene şi completarea Anexei 2 de la hotărâre. (…) Prin acest proiect se propune prorogarea termenului de 31 decembrie 2020 până la data de 31 martie 2021. În acest fel, Casele de asigurări de sănătate decontează unităţilor sanitare cu paturi care acordă servicii în regim de spitalizare continuă pentru afecţiuni acute la nivelul indicatorilor realizaţi, fără a depăşi suma care poate fi contractată”, a declarat Tătaru.

El a explicat că această hotărâre este necesară deoarece bugetul pentru 2021 nu este încă aprobat, fapt care conduce la necunoaşterea dimensiunii Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, respectiv a fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenţă medicală.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, hotărârea prevede că, la fel ca în cazul programelor naţionale de sănătate, contractul-cadru care reglementează condiţiile de acordarea a asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivele medicale se prelungeşte până la 31 martie 2021. Mai mult, se asigură cadrul legal pentru decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul 1 al anului 2021, care se va realiza prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2020 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii.

„În contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, tot până la 31 martie 2020 vor fi introduse reglementări pentru asigurarea unui acces neîntrerupt şi facil al pacienţilor la asistenţă medicală. Astfel, vor putea fi acordate, în continuare, consultaţii medicale la distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare şi vor fi validate fără a fi necesară utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia deoarece sunt considerate consultaţii acordate în regim off-line. Şi serviciile de sănătate conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped prevăzute în pachetul de servicii de bază din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice pot fi acordate şi la distanţă – prin mijloace de comunicare la distanţă”, se mai arată în comunicat.

Medicul de familie va putea iniţia tratamentul specific

Pentru consultaţiile la distanţă din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu nu va fi necesară prezentarea biletului de trimitere.

„Pacienţii simptomatici, pentru manifestări clinice sugestive pentru COVID-19, vor beneficia, în continuare, de consultaţii, inclusiv consultaţii la distanţă ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie şi de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii/oră. Numărul maxim de consultaţii acordate la nivelul furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice va fi de maximum 8 consultaţii pe oră/medic, cu posibilitatea acordării de către medicul de familie a două consultaţii/lună/pacient cu boli cronice”, mai spune comunicatul.

Potrivit sursei citate, prin derogare de la legislaţia în vigoare, medicul de familie va putea iniţia tratamentul specific şi în absenţa unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru o parte din medicamentele din lista de compensate şi gratuite şi, de asemenea, medicul de familie va avea permisiunea de a emite prescripţie medicală în continuare pentru pacienţii cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului de către medicul specialist – scrisoare medicală şi/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere, şi pentru medicamentele care se prescriu de către medicii specialişti în conformitate cu limitările de prescriere. Fac excepţie medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităţilor sanitare cu paturi, în condiţiile stabilite prin normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.

„Mai mult, medicii din spital vor elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maximum 90/91/92 de zile, cu excepţia medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile”, informează Ministerul Sănătăţii.

Sursă foto: Inquam Photos, Cristi Vescan