Senatul respinsese în 10 octombrie 2017 această ordonanţă, însă Camera Deputaţilor a adoptat-o, informează Agerpres.

PNL a anunţat că va ataca legea la Curtea Constituţională.

Proiectul de lege prevede introducerea salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, ca bază lunară de calcul la stabilirea acestor contribuţii.

Sunt avute în vedere veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al căror nivel se situează sub acela al salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Scopul constă în descurajarea angajatorilor care, în încercarea de a reduce sarcina fiscală, încheie contracte individuale de muncă cu timp parţial inclusiv pentru acele situaţii care ar impune, din perspectiva naturii activităţii desfăşurate, un program de muncă cu normă întreagă.

Camera Deputaţilor este for decizional.