“Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale în domeniul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice prin implementarea taxării inverse pentru livrarea bunurilor din aceste categorii înainte de începutul perioadei de recoltare, în care se manifestă cu preponderenţă fenomenele evazioniste, măsura va fi aplicată începând cu data de 1 iunie 2011”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ publicat pe site-ul Ministerului de Finanţe.
Autorităţile române au dorit introducerea aplicării TVA prin taxarea inversă pentru livrările de bunuri din interiorul ţării la mai multe produse, atât la cereal, plante tehnice, cât şi la legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie. Întrucât Comisia Europeană nu a acceptat derogarea decât pentru cereal şi plante tehnice, respectiv: grâu, secară, orz, porumb, soia, rapiţă, floarea-soarelui şi sfeclă de zahăr.
“Conform angajamentelor asumate de România ca urmare a solicitărilor serviciilor Comisiei Europene în contextul procedurilor aferente obţinerii autorizării pentru aplicarea acestei măsuri, taxarea inversă pentru livrarea bunurilor din categoria cerealelor şi a plantelor tehnice se aplică pe o perioadă de doi ani de la data intrării în vigoare a acesteia, mai exact până la data de 31 martie 2013 inclusiv”, se mai arată în document.
Motivul pentru care autorităţile române doresc introdcerea acestei derogări este legat de combaterea evaziunii fiscale. “Evaziunea fiscală în domeniul TVA are un efect semnificativ asupra veniturilor fiscale ale României şi perturbă activitatea economică în cadrul pieţei interne prin crearea unor fluxuri nejustificate de bunuri şi prin introducerea pe piaţă internă a unor bunuri la preţuri nejustificat de mici.
Combaterea acestui fenomen, care, în prezent, generează pierderi bugetare semnificative, cu implicaţii adânci la nivel social şi economic, constituie o preocupare constantă a României, care trebuie să introducă, în mod sistematic şi eficient, măsuri imediate pentru preîntâmpinarea şi limitarea evaziunii fiscale”, spun iniţiatorii OUG.