Europa este într-o profundă criză a investiţiilor, iar în perioada 2008-2013 a fost înregistrată o scădere medie de 15%. Unele state au înregistrat o reducere dramatică a investiţiilor, cum ar fi Ungaria, Lituania sau Croaţia, unde s-a înregistrat o diminuare de 40%. În România a fost consemnată o reducere cu 20%, uşor peste media europeană.
Criza de competitivitate/productivitate s-a manifestat pregnant după declanşarea crizei globale, creşterea de competitivitate anuală în Uniunea Europeană reducându-se de circa 4 ori faţă de nivelul anterior crizei.
Potrivit lui Tănăsescu, criza şomajului arată din nou necesitatea reformării politicii de protecţie socială europeană care pe termen lung nu este sustenabilă. Europa, reprezentând 7% din populaţia Globului, beneficiază de 50% din cheltuielile sociale la nivel global.
Cele trei elemente menţionate – consideră oficialul BEI – frânează apetitul de creditare pentru investiţii noi, căderea creditării în Europa, cu excepţia statelor nordice, fiind cea mai severă din ultimii 70 de ani.
Tănăsescu a menţionat că studiile BEI arată o cerere de credite din partea companiilor europene în următoarele şase luni, dar este descurajator faptul că această cerere vizează în principal capitalul de lucru şi restructurarea datoriilor, nu investiţii noi, idei noi sau business nou.