Bucureştenii cu restanţe la plata taxelor şi impozitelor locale sunt ameninţaţi cu poprirea conturilor bancare sau executarea bunurilor. Patru primării de sector au de recuperat 65 mil. euro.

În sectoarele 1,2,3 şi 4, numărul cumulat al datornicilor este, în prezent, de 360.370, dintre care 316.667 persoane fizice şi 43.693 persoane juridice. Sumele datorate de aceştia totalizează 280 milioane lei (peste 65 mil. euro). Numărul de somaţii trimise până în prezent este de 226.000. Direcţiile de taxe şi impozite din sectoarele 2 şi 4 au confirmat că au început deja executările. Reprezentanţii sectoarelor 5 şi 6 nu au răspuns solicitărilor adresate de Capital.

Oficialii Direcţiei de taxe şi impozite a sectorului 4 afirmă că „debitele de peste 10 lei vor fi recuperate prin executare”. În cazul sectorului 4, în anul 2010 au fost decise circa 13.000 de popriri pentru neplata datoriilor către primărie şi se estimează, până la finele anului, recuperarea a 50% din suma datorată de către debitorii sectorului 4.

Cristian Duţu, director al Direcţiei de taxe şi impozite a sectorului 2, declară că „în evidenţele direcţiei au fost demarate un număr de 84.994 de executări silite, diferenţa până la numărul actual de datornici fiind reprezentată de contribuabili care au fost declaraţi insolvabili şi au fost scoşi din evidenţa curentă, contribuabili dizolvaţi şi radiaţi sau contribuabili pentru care sumele au fost recuperate în urma executării silite”.

Reprezentanţii Primăriei sectorului 2 apreciază că „până la sfârşitul anului vor fi recuperate aproximativ 60% din debite, urmând ca pentru diferenţă să se continue măsurile de executare silită”.

Norme în vigoare

Orice persoană fizică ce are în proprietate clădire, teren, autoturism etc. datorează un impozit  pentru acel bun, iar plata impozitului se face anual, în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

Executarea silită prin poprire sau sechestru se realizează în baza O.G. nr. 92/2003. Procedura de executare cuprinde comunicarea titlului executoriu, blocarea conturilor (se poate lua măsura indisponibilizării sumelor existente şi a celor viitoare, provenite din încasările zilnice în conturile în lei/valută deschise la bănci, precum şi a oricăror sume reprezentând venituri şi disponibilităţi în lei şi valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu) sau punerea sechestrului asupra bunurilor mobile şi/sau imobile şi vânzarea acestora prin licitaţie.

225-55854-capital_09.jpg