În perioada ianuarie – noiembrie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9,9 miliarde euro, comparativ cu 8,2 miliarde euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018, a anunțat luni BNR.

Investițiile străine, creștere anemică

În structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,47 miliarde euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 135 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 485 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 134 milioane euro, conform sursei citate.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 5,15 miliarde euro (comparativ cu 5,02 miliarde euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4,5 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 649 milioane euro.

Datoria externă pe termen lung și scurt

În perioada ianuarie – noiembrie 2019, datoria externă totală a crescut cu 7,3 miliarde euro.

Astfel, datoria externă pe termen lung lung a însumat 72, 97 miliarde euro la 30 noiembrie 2019 (68,1 % din totalul datoriei externe), în creștere cu 6,9 % față de 31 decembrie 2018.

Iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2019 nivelul de 34,13 miliarde euro (31,9 % din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,2 % față de 31 decembrie 2018.