An excelent pentru Banca Națională a României, în ciuda tensiunilor dintre conducerea BNR și o parte a parlamentarilor și miniștrilor. Specialiștii băncii centrale, despre care guvernatorul Mugur Isărescu a vorbit de multe ori ca despre veritabile genii, au reușit să obțină un profit semnificativ din operațiunile pe care banca le face cu rezerva valutară a țării.

Plusul de la BNR s-a apropiat de 1,2 miliarde de lei, mai ales ca rezultat al operațiunilor de plasare a rezervei valutare a României. BNR a mai venituri importante, adică aproape 1,5 miliarde de lei și din reevaluarea proprietăților pe care le deține.

„Rezultatele sintetice aferente administrării activelor și pasivelor în valută înregistrate în anul 2018 s-au concretizat în realizarea unor venituri în sumă de 3 306 768 mii lei și efectuarea de cheltuieli însumând 1 218 974 mii lei, obținându-se un profit de 2 087 794 mii lei (Tabel 18.2). Acest rezultat pozitiv a fost realizat printr-un management
performant al activelor externe (reprezentând cea mai mare parte din activele totale ale băncii centrale).”, arată raportul anual al băncii centrale.

De menționat că și numărul de anagajți al băncii a crescut, cu peste 260, până la 2013 oameni, cel mai mare număr de angajați din ultimii 10-15 ani.

Potrivit legii, banca centrală virează 85% din profitul anual la bugetul statului.