'Conversia creditelor în franci elveţieni la cursul istoric prezintă un impact negativ semnificativ asupra băncilor. Este o încercare destul de periculoasă pentru întreaga economie românească. (…) Eu înţeleg că fundamentarea acestor iniţiative conţine o justificare cu caracter social. Nu înţeleg cum sunt chemate băncile să acopere o protecţie socială dat fiind că ele au în bilanţul lor o sumă considerabilă reprezentată de depozite. Aş întreba depozitarii, care nu au o asociaţie în România, dacă ar fi de acord să facă protecţie socială debitorilor băncii', a explicat Dănescu.

El a amintit şi de cazul Ungariei, care a dovedit că, în final, diferenţele de curs generate de conversia creditelor din valută în monedă naţională vor fi suportate de consumatori. 'În Ungaria, pe exemplul petrecut în trecut, există o scrisoare a Băncii Centrale Europene care somează autorităţile ungare să revină asupra acestei iniţiative şi care ar produce costuri chiar şi din trecut. Datorită suportului pe care l-a dat autoritatea ungară băncii centrale pentru a plăti diferenţele de curs, aceste diferenţe ajung la consumatori', a mai spus preşedintele executiv al ARB.

SURSA: Agerpres