Este vorba despre o indemnizație care a fost lăsată pe lista de așteptare, inițial. Acum, premierul ar putea oferi încă o sumă de bani, pe lângă pensiile de la stat, primarilor, viceprimarilor și tuturor celor care au funcții de autoritate executivă.

Persoanele alese începând cu anul 1992 vor primi o indemnizație pentru limita de vârstă, la încetarea mandatului.

Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.

În cazul exercitării unor mandate diferite, la calculul indemnizaţiei lunare pentru limită de vârstă se vor avea în vedere indemnizaţiile lunare brute aflate în plată, corespunzătoare pentru fiecare funcţie.

Pentru mandate incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă se calculează proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de un mandat complet de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de consilii judeţene.

Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată, la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat după suspendare.

Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.

Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, şi este prevăzut pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială prin anexă distinctă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat.

Viorica Dăncilă a anunțat, pe 11 mai, că va adopta Codul administrativ prin ordonanță de urgență.

”Vreau să spun primarilor că voi adopta prin ordonanţă de urgenţă Codul administrativ. Este important să avem acest cod pentru a aduce ordinea în administraţie”, a precizat Dăncilă.