'În semestrul I se constată obţinerea unei pierderi de 6,9 milioane lei, valoare mult diminuată faţă de pierderea înregistrată în semestrul I al anului precedent în sumă de 93 milioane lei. Pierderea din semestrul I al anului curent a fost înregistrată pe fondul diminuării activităţii, existând un număr mai mic de proiecte în derulare, datorită în principal accentuării crizei din industria extractivă a petrolului, a rezultatului negativ din activitatea financiară, a ajustărilor şi provizioanelor înregistrate dar şi a înregistrării sumei aferente impozitului pe profit amânat', se arată în document. 

Conform documentului, în semestrul I se constată pe de-o parte o creştere a datoriilor totale ale societăţii, iar de de altă parte o diminuare a valorii capitalurilor proprii ale societăţii ca urmare a pierderilor înregistrate de societate în perioada curentă generate de rezultatul negativ din activitatea financiară dar şi a ajustărilor şi provizioanelor înregistrate. 

Astfel, valoarea totală a datoriilor companiei s-a ridicat la peste 273,5 milioane lei, în primul semestru din 2016. 

În şedinţa din 2 iunie 2015, Consiliul de Administraţie al companiei a analizat soluţiile concrete care să permită continuarea activităţii în condiţii legale şi luând în considerare cadrul legal aplicabil a decis formularea şi depunerea unei cereri de declanşare a procedurii insolvenţei, la cererea debitorului. În urma declanşării procedurii insolvenţei, a fost numit în calitate de administrator judiciar provizoriu CITR Filiala Cluj, iar în data de 30 iulie 2015 Adunarea Generală a Acţionarilor a numit pe Calburean Gheorghe în funcţia de administrator special al societăţii. AGERPRES