Dacia lansează Declaraţia de Mediu, document care defineşte obiectivele de reducere a impactului activităţilor uzinei asupra mediului înconjurător. Declaraţia este o schemă directoare în domeniul protecţiei mediului, care permite o viziune pe termen de 10 ani cu privire la evoluţiile prevăzute pentru situl industrial de la Mioveni.

Toate siturile industriale în care Renault este acţionar majoritar sunt certificate ISO 14001, un standard care validează acţiunile de progres ale unei platforme industriale în domeniul protecţiei mediului. Dacia este certificată ISO 14001 din anul 2005. Compania a pus în practică un management al protecţiei mediului transparent şi auditabil. Aceasta a implementat progresiv metodologiile, instrumentele şi standardele de management şi de reducere a impactului asupra mediului, valabile la nivelul Grupului Renault în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă.

Sistemul de management pentru protecţia mediului presupune o ameliorare continuă a performanţelor companiei, un control intern si extern periodic, dar şi instruirea salariaţilor şi a colaboratorilor prin programe în domeniul combaterii poluării solului sau formări speciale pentru posturile de muncă expuse la riscuri de poluare.

Valoarea investiţiilor Dacia în protecţia mediului depăşeşte 17 milioane de euro în perioada 2000-2009. Astfel, Dacia a atins performanţe semnificative în ceea ce priveşte reducerea consumurilor specifice pe vehicul: consumul de apă a scăzut cu 97,22%, emisiile de dioxid de carbon s-au redus cu 87%, consumul de energie electrică s-a redus cu 86,57%, iar cantitatea de deşeuri periculoase s-a diminuat cu  72,28%.

De asemenea, Dacia a lansat versiuni de motorizare mai puţin poluante, precum Logan cu GPL, şi a introdus semnătura „Dacia eco2”. Aceasta garantează faptul că vehiculul este fabricat într-o uzină certificată ISO 14001; emisiile sale de dioxid de carbon nu depăşesc 140g/km; 95% din componentele sale sunt reciclabile şi 5% din materialul plastic folosit pe vehicul este reciclat. În prezent, toate versiunile de motorizare diesel Dacia îndeplinesc aceste criterii.

Dacia îşi propune să se poziţioneze ca « actor de referinţă » în materie de mediu şi prin acţiunile sale viitoare. Aceste acţiuni vor duce la întărirea dialogului cu partenerii locali, dezvoltarea colaborărilor cu asociaţiile de profil şi cu şcolile din vecinătate şi promovarea bunelor practici de “eco-conduită”.