Proiectul de act normativ asigură aplicarea unor prevederi ale Ordinului comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului transporturilor din 15 iunie 2018 privind condițiile de decontare din fonduri europene a cheltuielilor efectuate pentru lucrările executate în regie proprie în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020 și finalizarea unor lucrări ajunse la un stadiu de progres fizic de 80%.

„În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administraţia Naţională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lif. f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru exercițiul financiar al anului 2018, cota de 50% din profitul contabil al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – SA rămas după deducerea impozitului pe profit nu se repartizează sub formă de dividende bugetului de stat și va constitui sursa proprie de finanțare pentru investiții în anul 2019, în scopul achiziționării, în proporției de 100%, a părților sociale sau a acțiunilor reprezentând capitalul social al unei societăți, care are ca obiect de activitate, realizarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea și întreținerea infrastructurii rutiere, în vederea fuzionării prin absorbție cu aceasta, pentru efectuarea lucrărilor în regie proprie”, arată documentul.

Autorii scriu că, pentru anii 2016 si 2017, CNAIR a repartizat o cotă de 90% din profitul net realizat sub formă de dividende la bugetul de stat.

„Astfel, au fost transferate dividende către bugetul de stat pentru anii 2016 și 2017 în valoare totală de 351.518,50 mii lei”, se precizează în document.

Proiectul de act normativ este elaborat întrucât, România are, potrivit acordului de parteneriat încheiat cu Uniunea Europeană şi Cărţii albe a transporturilor, obligaţia de a finanţa, inclusiv prin utilizarea fondurilor structurale nerambursabile, şi de a finaliza cu prioritate proiectele de infrastructură transeuropeană de transport situate pe reţeaua TEN-T Core şi pe reţeaua TEN-T Comprehensive.

În plus, reţelele de transport TEN-T Core şi Comprehensive sunt interconexiuni transeuropene care contribuie la îmbunătăţirea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor, capitalurilor şi serviciilor şi la promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi contribuie la realizarea unei economii de piaţă sociale mai competitive.

Autorii documentului mai spun că proiectele strategice de transport sunt investiții publice de importanță majoră pentru România şi reprezintă o prioritate a programului de guvernare, absorbția fondurilor structurale în sectorul transport reprezentând un interes public prioritar, dată fiind importanța acestora în ansamblul economiei naționale și efectele absorbției fondurilor structurale asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale.

Actul mai este necesar deoarece trebuie evitată blocarea proiectelor privind realizarea drumurilor de interes național, pe care compania le gestionează, „precum și pentru eficientizarea activității de efectuare a lucrărilor în regie proprie și în contextul în care o bună parte din contractele de infrastructură rutieră au termenele de finalizare depășite ca urmare a unor situații neprevăzute (lipsa forței de muncă, numărul insuficient de furnizori specializați pentru produse și servicii în construcțiile de infrastructură rutieră, numărul considerabil de investiții începute simultan, etc.) și ținând cont de faptul că dezvoltarea rețelei rutiere de transport trebuie să respecte atât angajamentele de finalizare (termene de finalizare a investițiilor) din Master Planul De Transport, cât și respectarea angajamentelor de ordin financiar”.