Prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, general de brigadă ing. Ionel-Sorin Bălan, împreună cu președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buică și președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, au prezentat astăzi stadiul îndeplinirii măsurilor din calendarul acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019.

Începând cu data de 5 noiembrie 2019, sistemele informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale – Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV), Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale (SICPV) și Aplicația de verificare a dreptului de vot (ADV) – vor fi pregătite pentru procesul electoral. Acestea au fost realizate conform cerințelor Autorității Electorale Permanente și ale Institutului Național de Statistică, testate, avizate și predate către aceste autorități, în vederea testării şi certificării.

În vederea pregătirii procesului electoral, STS a asigurat servicii de comunicații și tehnologia informației pentru Biroul Electoral Central (BEC), birourile electorale județene, biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate și birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum și pentru stațiile de centralizare a rezultatelor procesului electoral, înființate de către Institutul Național de Statistică la nivelul birourilor electorale.

STS oferă suportul operatorilor pentru toate cele 18.748 de secții de votare din țară și cele 835 de secții din străinătate. Operaționalizarea sistemelor va avea loc în data de 5 noiembrie, începând cu ora 22:00, când demarează centralizarea votului prin corespondență din Australia.

„Serviciul de Telecomunicații Speciale își îndeplinește cu rigurozitate îndatoririle care i-au fost atribuite prin lege în organizarea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie 2019. În aceste zile, specialiștii STS au testat SIMPV din punct de vedere tehnic și operațional, efectuând simulări cu operatorii de calculator atât la nivel național, cât și în străinătate. Suntem pregătiți pentru a asigura funcționarea, în condiții optime, a sistemelor și aplicațiilor informatice utilizate în cadrul acestui proces electoral”, a declarat prim-adjunctul directorului STS, general de brigadă ing. Ionel-Sorin Bălan.

În conformitate cu atribuțiile stabilite prin legislația în vigoare privind procesul electoral, Serviciul de Telecomunicații Speciale a predat peste 25.000 de terminale informatice necesare pentru buna desfășurare a alegerilor, astfel: 18.748 de tablete către operatorii de calculator din țară și 6.609 de tablete către cei din străinătate. În toate aceste secții s-au luat măsuri pentru asigurarea serviciilor de voce și date, precum și pentru asigurarea echipamentelor necesare, în străinătate fiind distribuite 501 routere și 6.609 tablete, cu o medie generală de 7 tablete pe secția de votare, respectiv 8 tablete/secție în Europa.

Pentru procesul electoral derulat în străinătate, noutatea este introducerea preluării electronice a semnăturii pentru votanți și eliminarea listelor fizice.

În perioada august-octombrie 2019, STS a instruit și a evaluat 8.400 de persoane pentru secțiile de votare din țară (operatori de calculator, președinți ai secțiilor de votare), iar pentru secțiile din străinătate au fost examinate și admise online 6.200 de persoane.

O altă misiune dusă la îndeplinire de către specialiștii STS a fost operaționalizarea Centrului de Suport Tehnic, oferind, prin Centrul de preluare apeluri, asistenţă tehnică pentru operatorii de calculator și președinții secțiilor de votare din țară și din străinătate.

 

În perioada 21-27 octombrie 2019, conform planificărilor stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), reprezentanții STS au predat terminalele informatice, materialele conexe și plicurile sigilate cu datele de autentificare ale operatorilor de calculator desemnați pentru operarea SIMPV în secţiile de votare din țară și au efectuat instruirea acestora. La nivel național, s-au desfășurat simulări cu operatorii de calculator pentru testarea din punct de vedere tehnic și operațional a SIMPV, pe 28 și 31 octombrie 2019, iar în data de 3 noiembrie a avut loc simularea cu operatorii din străinătate.

Cu această ocazie, președintele Autorității Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buică, a subliniat cele prezentate de către echipa Serviciului de Telecomunicații Speciale și a adresat mulțumiri pentru eforturile depuse de către toate instituțiile implicate pentru a asigura buna desfăşurare a procesului electoral.

De asemenea, în cadrul conferinței, președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, a dat asigurări că specialiștii INS vor depune toate diligențele pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice în vederea realizării întregului proces electoral în condiții legale, corecte și transparente.

„Institutul Național de Statistică a desfășurat toate activitățile suport necesare pentru buna desfășurare a procesului de consemnare și centralizare a rezultatelor alegerilor. În primul rând au fost constituite echipele de staticieni de la nivel central, județean, de la nivelul Municipiului București și la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. Vă pot spune că sunt persoane cu foarte mare experiență și reprezintă o garanție a realizării unei centralizării conform cu legislația în vigoare. În al doilea rând au fost asigurate echipamentele la nivelul secțiilor de centralizare a datelor atât la nivel central cât și la nivel local, au fost tipărite procesele verbale necesare procesului de centralizare, iar aceste procese au fost deja distribuite prin intermediul prefecturilor. În egală măsură aș dori să subliniez faptul că în urmă cu 2-3 săptămâni au avut loc două instruiri cu directorii executivi de la nivelul direcțiilor județene de statistică și cu informaticienii care susțin procesul de centralizare a rezultatelor alegerilor”, a declarat Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică.