Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunţat că va demara, în data de 2 martie, campania de depunere a cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.
 
Pentru a beneficia de acest sprijn financiar, fermierii trebuie să depună la sediile APIA o singură cerere de plată în perioada 2 martie – 15 mai 2009. Depunerea cererii de plată în intervalul 15 mai – 9 iunie a.c. va determina penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere.

APIA precizat că va transmite fiecărui fermier care a mai depus cerere în anii precedenţi o invitaţie privind data la care este programat pentru depunerea cererii de plată.

„Este important ca această dată să fie respectată, atât pentru eficientizarea campaniei, cât şi pentru evitarea de către fermieri a penalităţilor”, a anunţat Agenţia.
 
Fiecare cerere de plată poate fi modificată sau completată la solicitarea beneficiarului. Solicitantul trebuie să depună la centrele APIA un anumit formular, în funcţie de modificările sau completările pe care intenţionează să le aducă cererii de plată.

De exemplu, un fermier poate să completeze cererea iniţială prin adăugarea unor parcele noi, însă trebuie să depună formularul până la data de 31 mai 2009. După această dată, pentru formularele depuse până în 9 iunie 2009, sunt aplicate penalizări de 1 la sută pentru fiecare zi întârziere, însă doar pentru suprafeţe modificate.

Beneficiarii măsurilor de sprijin pe suprafaţă pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc.

Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul.

„Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar şi formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare”, precizează Agenţia.

De asemenea, solicitantul trebuie să declare toate parcelele agricole şi să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe toată suprafaţa agricolă a fermei.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă cuprind:
* plata unică pe suprafaţă (SAPS);
* plăţile naţionale directe complementare (PNDC);
* schema de plată separată pentru zahăr;
* schema de plată pentru culturi energetice;
* plăţile tranzitorii pentru tomatele destinate procesării;
* plăţile compensatorii pentru zonele defavorizate;
* plăţile de agromediu.

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR).

Pentru campania 2009, România beneficiază de o alocaţie financiară de 618,1 milioane de euro pentru plata unică pe suprafaţă (SAPS), ceea ce reprezintă circa 71 de euro pentru un hectar.