Cea mai dificilă etapă în achiziţionarea unui apartament executat silit este găsirea ofertelor. Însă pot apărea neplăceri şi după ce aţi devenit proprietar, dacă cei executaţi silit nu vor să părăsească imobilul.

Persoanele care vor sa cumpere un imobil scos la licitaţie sunt obligate să depună la CEC, la dispoziţia executorului judecătoresc, până la termenul stabilit pentru vânzare, o cauţiune reprezentând 10% din preţul la care a fost evaluat imobilul. Dovada consemnării va fi ataşata ofertei de cumpărare.

Citeşte şi Imobilele executate silit pot fi cumpărate şi pe credit.

Licitaţia începe prin citirea de către executor a publicaţiei de vânzare şi a ofertelor primite până la acea dată. Executorul va oferi spre vânzare imobilul, prin trei strigări succesive, la intervale de timp care să permită opţiuni şi supralicitări, pornind de la preţul oferit care este mai mare decât cel la care s-a făcut evaluarea sau, în lipsa unei asemenea oferte, chiar de la preţul de evaluare.

Preţul scade cu 25% după prima licitaţie

„În cazul în care nu este oferit nici preţul la care imobilul a fost evaluat, vânzarea se va amâna la un alt termen, de cel mult 60 de zile, pentru care se va face o noua publicaţie. La acest termen licitaţia va începe de la preţul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat. Daca nu se obţine preţul de începere a licitaţiei, la acelaşi termen bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit. Vânzarea se va putea face chiar daca se prezintă o singura persoana care oferă preţul de la care începe licitaţia”, a declarat pentru capital.ro  executorul judecătoresc Mihai Dima.

Cel care a câştigat licitaţia, trebuie să depună la dispoziţia executorului judecătoresc o sumă egală cu preţul oferit,  în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, din care se scade cauţiunea depusă iniţial.

Această sumă poate fi plătită din resursele proprii ale câştigătorului, sau, mai nou, din credite bancare. Există şi o a treia posibilitate: dacă creditorul este de acord, se poate stabili plata preţului în rate. La cererea adjudecatarului, executorul judecătoresc, cu acordul creditorului, poate stabili plata preţului în rate, numărul acestora, cuantumul şi data scadenţei lor, precum şi suma care se plăteşte de îndată drept avans.

Dezavantajele achiziţiilor de la executări silite

Principalul avantaj achiziţiei unui imobil executat silit îl reprezintă preţul, care poate fi mult mai mic decât cele de pe piaţă.

Există însă şi dezavantaje: imobilul nu poate fi vizionat în prealabil. Ba chiar, pot exista situaţii neplăcute în care aveţi nevoie de poliţie pentru a evacua fosţii proprietarii. În plus, ofertele de executări silite, sunt destul de greu de găsit.

Teoretic, acestea trebuie publicate într-un ziar, afişate la birourile executorilor judecătoreşti şi la avizierele judecătoriilor.

 

Unde găsiţi oferte

 

Site-uri ale băncilor:

http://www.raiffeisen.ro/licitatii-bunuri-in-executare

http://vanzari.leumi.ro/

http://www.otpbank.ro/ro/publicatii-de-vanzare/

http://www.volksbank.ro/index.asp?pag=licitatii

 

Site-uri ale executorilor:

http://www.unpir.ro/included/licitatii-practicieni.php

http://www.executori.ro/.

Te-ar putea interesa și: