«Foarte puţini oameni îşi dau seama că natura banilor s-a schimbat profund în ultimele trei secole şi că au devenit un instrument politic utilizat pentru a centraliza puterea, a concentra averea şi a submina guvernul democratic», spune Thomas H. Greco Jr.
Civilizaţia trece în prezent printr-o megacriză ascendentă şi multidimensională. Există o serie întreagă de tendinţe despre care logica elementară afirmă că nu mai pot continua să se manifeste neîngrădit: inegalitatea economică dintre ţări, erodarea principiilor democratice, alienarea socială, schimbările climatice, spolierea mediului natural, creşterea populaţiei şi ineficienţa instituţiilor naţionale şi internaţionale. Toate acestea, deoarece omenirea a înregistrat o creştere exponenţială, care a mers prea departe şi s-a produs prea repede.
Însă nimic nu creşte la infinit. Conform teoriei lui Greco, ieşirea din această megacriză s-ar putea realiza – dar numai printr-o metamorfoză a umanităţii.
Autorul pleacă de la antagonismul dintre elitişti şi egalitarişti, ca premisă pentru dezechilibrele pe care le experimentează civilizaţia în prezent. Istoria abundă în confruntări desfăşurate între cele două tabere. Această luptă pentru putere s-a soldat cu victorii temporare şi aparente (însă amplu trâmbiţate) ale grupărilor egalitariste.
De fiecare dată însă, grupările elitiste s-au regrupat cu mai multă forţă, acţionând insidios şi subversiv, după principiul coluziunii. Pierzând uneori pe scena politică şi pe cea legislativă, hidra elitistă şi-a recuperat mereu privilegiile prin intervenţii în sfera financiară, căci – aşa cum îl citează Greco pe preşedintele american James A. Garfield – „cel care controlează banii, în orice ţară, e stăpânul legislaţiei şi comerţului acesteia“. La fiecare schimbare de regim, elitele financiare se infiltrează treptat, prin intermediul unor marionete, în organismele guvernamentale, legislative şi judecătoreşti, în final aservindu-şi din spatele cortinei orice fiinţă implicată în sistem.
Noua ordine mondială spre care ţintesc elitele financiare pare să fie în curs de concretizare, dacă urmărim raţionamentul lui Greco: suveranitatea naţională s-a erodat, economia are o creştere canceroasă, camăta a devenit motorul distrugerii, instabilitatea s-a impus ca regulă, iar bugetele naţionale sunt perpetuu dezechilibrate, cauzând inflaţie.
Disfuncţiile inerente regimului monetar actual derivă, în principal, din trei aspecte: statutul de instrument legal de plată al monedei create de o bancă centrală; monopolizarea creditului de către cartelul bancar; şi inexistenţa unei unităţi de cont independente de moneda politică. Pentru toate aceste probleme, autorul dă exemple concrete şi propune soluţii inedite, fără a avea totuşi pretenţia că poate prefigura viitorul – nici măcar pe termen scurt.
Însă un lucru e cert: ori vom renunţa la interesele meschine, preţuind în mod egal viaţa fiecăruia, ori ne vom trezi implicaţi în conflicte tot mai distructive, care vor duce planeta la ruină.