"Cu o mobilizare fără precedent, Ministerul Fondurilor Europene a realizat un procent de 75% al plătilor către beneficiarii celor 7 programe operationale 2007-2013. Sfârsitul anului 2015, care a adus si schimbarea conducerii Ministerului Fondurilor Europene, ne oferă prilejul să evaluăm cantitativ situatia absorbtiei fondurilor europene din exercitiul financiar al UE 2007-2013", menționează instituția într-un comunicat.

"Întreaga echipă a MFE a centralizat în această dimineată, după mai mult de o lună de eforturi intense care au presupus mobilizarea tuturor angajatilor, situatia plătilor efectuate către beneficiari pentru proiectele în derulare/finalizate, situatie care se regăseste în tabelul de mai jos".

Astfel, pe Programul Operaţional Regional procentul este de 73,67%, pe Programul Operaţional Sectorial Mediu – 70,83%, Programul Operaţional Sectorial Transport – 61,15%, Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – 85,91%, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 86,66%, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – 84,95% şi pe Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 73,42%.

"În această lună de final de an, am depus alături de echipa mea toate eforturile pentru a îndeplini obligaţiile din contractele cu beneficiarii proiectelor din fonduri structurale 2007-2013, iar astăzi, în ultima zi din 2015, vă informez că procentul plătilor efectuate către beneficiari a atins nivelul de aproximativ 75%. Astfel, de la preluarea mandatului în luna noiembrie, s-au realizat plăți către beneficiari de peste 10% din totalul plăţilor efectuate începând cu anul 2007", precizează Aura Răducu, ministrul Fondurilor Europen.

Aceasta a precizat că o mai bună planificare în 2016 va genera eficienţă atât în calendarul activităţilor din proiecte cât şi la nivelul coordonării între instituţiile responsabile de urmărirea implementării acestor proiecte.

"Echipa ministerului mulţumeşte Guvernului şi Ministerului Finanţelor Publice pentru acceptul de suplimentare a fondurilor disponibile în Trezorerie pentru efectuarea de plăti efectiv în ultimele zile ale anului, urmând ca MFE să se implice în mod accelerat în procedurile de rambursare de la Comisie", se arată în comunicatul MFE, de unde reiese faptul că mare parte din plățile realizate în ultimele două luni au fost realizate de la bugetul de stat. Gradul de absorbție al fondurilor europene nu a fost comunicat de instituție/

În urmă cu o săptămâna, Ministerul Fondurilor Europene prezenta, în cadrul unei conferințe de presă, gradul de absorbție realizat până la începutul acestei luni, iar din datele de mai jos se poate oberva că gradul de absorrbție era de numai 60%.