Fondurile de pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II) au înregistrat în ultimele trei luni reduceri ale VUAN-urilor cu circa 1-2%, astfel că randamentul mediu ponderat pe ultimele 24 de luni s-a temperat la 9,51% în septembrie 2011, de la 13,18% cât era în iunie. În ciuda scăderii randamentelor pe sistem, acesta continuă să fie printre cele mai rentabile sisteme de tip pilonul II din lume.
"E puţin probabil, ca pe ultimii trei ani vreun sistem de pensii de tip pilonul II din lume să fi fost mai rentabil decât cel din România", a spus Oancea.
Ce e dus la scăderea rentabilităţii
Potrivit lui Oancea, deprecierea accentuată a burselor din ultimele luni a avut o influenţă importantă asupra portofoliilor de acţiuni ale fondurilor de pensii, prin scăderea valorii acţiunilor, nu şi prin reducerea pachetelor deţinute.
"Scăderea din trimestrul III a valorii acţiunilor deţinute de fondurile de pensii nu a putut fi compensată de randamentele oferite de instrumentele cu venit fix, cum sunt titlurile de stat, unde s-a observat de asemenea scădere a curbei randamentelor", a explicat Oancea.
Astfel, un alt factor care dus la scăderea rentabilităţii fondurilor de pensii l-a reprezentat ajungerea la maturitate a unor titluri de stat emise în 2008-2009, cu randamente importante, şi înlocuirea lor cu titluri de stat cu randamente mult mai mici. Trebuie amintit că în 2009 statul se împrumuta şi la dobânzi de peste 14%, pentru ca în prezent titlurile de stat să ofere randamente de circa 7%. Chiar şi randamentele oferite de depozitele bancare sunt pe o curbă descendentă, în special pe fondul temperării inflaţiei.