Comisia Europeană exemplifică: pe baza prețurilor actuale ale carbonului, în prezent costurile per bilet ale unui zbor transatlantic vor crește cu mai puțin de 2 euro, în cazul în care costurile cotelor nu vor fi transferate pasagerului. În cazul în care acestea sunt transferate pasagerului, prețul biletului ar putea crește cu aproximativ 12 euro. Probabil că socotelile de la Bruxelles vor diferi de cele de la București.

La nivelul UE de aceste alocări vor beneficia peste 900 de operatori de aeronave. Aceste cote gratuite reprezintă, la prețurile actuale ale pieței, peste 20 de miliarde de euro pe o perioadă de zece ani. ”Cu acest potențial de venituri, transportatorii aerieni ar putea face investiții în vederea modernizării flotelor de aeronave, a ameliorării eficienței consumului de combustibil și a utilizării de carburanți nefosili în sectorul aviației”, a spus Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice.
În UE emisiile generate de activitățile de aviație au crescut rapid, aproape dublându-se din 1990. Se estimează că o aeronavă care zboară de la Bruxelles la New York și înapoi generează aproximativ 800 kg de CO2 per călător. Aviația reprezintă circa 10 % din emisiile de gaze cu efect de seră vizate de ETS a UE.
De aceea, începând cu anul 2012, aviația va participa la schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Publicarea valorilor de referință permite transportatorilor aerieni să își calculeze cotele alocate gratuit de care vor beneficia până în 2020. S-a calculat un criteriu de referință pentru perioada de comercializare 2012, iar un altul pentru perioada de comercializare care începe în ianuarie 2013. În perioada 2013-2020 un transportator aerian va primi 0.6422 certificate per 1 000 tone-kilometru, iar în 2012 va primi 0.6797 certificate.
Cum s-au făcut calculele

În perioada de comercializare 1 ianuarie 2012-31 decembrie 2012, operatorii de aeronave vor primi gratuit 85 % din cotele alocate pentru aviație. În perioada 1 ianuarie 2013-31 decembrie 2020, proporția va fi de 82 %. Dintre cotele rămase în fiecare perioadă, 15 % vor fi scoase la licitație, iar în perioada 2013-2020, 3 % vor constitui o rezervă specială pentru operatorii nou-intrați pe piață și pentru liniile aeriene aflate în creștere rapidă.

Criteriul de referință pentru fiecare perioadă a fost calculat prin împărțirea cuantumului anual total de cote gratuite aplicabil perioadelor de comercializare 2012 și 2013-2020 la suma datelor tonă-kilometru incluse în cererile de certificate ale operatorilor de aeronave depuse la Comisie. Cererile operatorilor de aeronave se bazează pe datele tonă-kilometru privind activitatea verificate independent, înregistrate pe parcursul anului calendaristic 2010.

Alocarea în mod oficial al cotelor gratuite fiecărui operator de aeronave va fi efectuată de statele membre, care vor înmulți criteriul de referință cu datele tonă-kilometru pentru anul 2010 ale fiecărui operator de aeronave.
În aprilie 2013, transportatorilor aerieni li se va solicita pentru prima dată să emită certificate în ceea ce privește emisiile provenind de la zboruri cu sosire în UE și plecare din UE în cursul anului 2012.