Cresc indemnizațiile din iunie

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi că guvernul va crește indemnizațiile lunare pentru copiii și adulții cu handicap grav. Majorarea va avea loc începând cu plățile aferente lunii iunie. Aproximativ 390.000 de persoane vor beneficia de această măsură.

Liderul guvernului a subliniat că aceasta este a doua creștere, urmând-o pe cea de la începutul anului. Acesta spune că a devenit necesară în urma ajustării valorii indicatorului social de referință în luna martie.

”Vor beneficia de această măsură circa 390.000 de persoane”, a precizat Ciolacu.

Documente necesare pentru acordarea indemnizației lunare

Cei care sunt îndreptățiți să beneficieze de indemnizația aceasta trebuie să depună mai multe documente la Direcțiile de Asistență Socială. Documentele sunt diferite pentru copii, față de aduți.

Așadar, pentru copii este nevoie de următoarele documente:

 • Cerere pentru acordarea indemnizației lunare
 • Hotărâre cu privire la încadrarea copilului în gradul grav de handicap (original)
 • Acord pentru primirea indemnizației lunare de la D.G.A.S.P.C. (pe numele solicitantului) -conform art. 42 alin. 5 din Legea 448/2006, republicată (original)
 • Actul de identitate al reprezentantului legal (original )
 • Certificatul de naștere al copilului (original)
 • Extras de cont (pe numele solicitantului) – (BCR, BRD, CEC, Banca Transilvania, Raiffeisen, Unicredit Țiriac, Milenium, Banc Post) – (unde este cazul)
 • Declarația prin care reprezentantul legal al copilului își asumă obligația să anunțe la Direcția de Asistență Socială în termen de maximum 48 de ore orice modificare survenită

Pentru adulți este nevoie de următoarele documente:

 • Cerere pentru acordarea indemnizației lunare
 • Certificat de încadrare în gradul grav de handicap + anexă (original)
 • Acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC conform art. 42 alin. 5 din Legea 448/2006 (original)
 • Act de identitate al persoanei cu handicap (original)
 • Decizie de pensie/Decizie asupra capacității de muncă + anexa în care se specifică gradul de invaliditate (original)
 • Cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (original)
 • Act de identitate al curatorului/tutorelui, unde este cazul (original)
 • Dispoziție sau sentință civilă de curatelă/tutelă definitivă, unde este cazul (original)
 • Extras de cont (pe numele solicitantului) – (BCR, BRD, CEC, Banca Transilvania, Raiffeisen, Unicredit Țiriac, Milenium, Banc Post) – (unde este cazul)
 • Declarație prin care solicitantul/reprezentantul legal/altă persoană își asumă obligația să anunțe la Direcția de Asistență Socială  în termen de maximum 48 de ore orice modificare survenită de natură să influențeze acordarea dreptului
 • Cerere adeverință
 • Declarația tutorelui că beneficiarul nu este pensionar de invaliditate gradul I
 • Declarația solicitantului că beneficiarul nu este pensionar de invaliditate gradul I