“În mod cert, vor fi două efecte ale acestui act, pe de-o parte o responsabilitate crescândă a structurilor care gestionează fondurile comunitare, reguli mai stricte, mai clare pentru toată lumea, şi, pe de altă parte, o îmbunătăţire la nivelul beneficiarilor în ceea ce priveşte posibilitatea de absorbţie a fondurilor comunitare”, a declarat ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban.

Potrivit acestuia, Hotărârea de Guvern de vineri ameliorează fluxurile financiare la nivelul beneficiarilor, prin reducerea cotei de recuperare a prefinanţărilor din cererile de rambursare depuse de la 30% la o cotă cel puţin egală cu cea conform căreia s-a acordat prefinanţarea la nivelul proiectului.

De asemenea, se prevede majorarea cotei maxime de acordare a prefinanţărilor de la 10% la 20% pentru proiectele care au integral finanţare nerambursabilă – proiecte în care beneficiarul nu vine cu o contribuţie proprie – precum şi pentru proiectele cu valoare eligibilă mai mică de un milion de lei.

Totodată, pentru beneficiarii aflaţi sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, care sunt obligaţi să depună garanţii pentru obţinerea prefinanţării, s-a creat posibilitatea ca această garanţie să poată fi diminuată pe măsură ce este recuperată prefinanţarea.
Această modificare va permite beneficiarului să-şi îmbunătăţească fluxurile financiare, mai ales dacă această garanţie este constituită de un depozit colateral, susţine Guvernul.
Alte efecte ale HG sunt legate de responsabilizarea beneficiarilor în ceea ce priveşte respectarea termenelor de implementare a proiectului, termene asumate prin graficul de depunere a cererilor de rambursare aferent contractului de finanţare.
“Până acum exista o posibilitate de a avea revizuiri ale acestui calendar de lucru”, a menţionat ministrul Orban.

De la aceste limitări sunt exceptate, însă, proiectele cu o valoare totală mai mare de 50 de milioane de lei şi a căror implementare presupune încheierea a mai mult de trei contracte de achiziţie publică conform contractului, deciziei sau ordinului de finanţare.
La acest tip de proiecte limitarea este stabilită la un număr cel mult egal cu numărul contractelor de achiziţie publică necesare implementării, a menţionat Executivul.

Guvernul susţine că modificările introduse de hotărârea adoptată vineri nu vor avea impact bugetar şi vor îmbunătăţi mecanismele financiare stabilite pentru implementarea programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a precizat că modificările fac parte dintr-un set de reglementări care va fi adoptat de Executiv în scopul îmbunătăţirii absorbţiei fondurilor europene.