În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, costul orar al forţei de muncă a crescut cu 4%, respectiv cu 2,41%.

Faţă de trimestrul I 2011, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a avut o creştere mai accentuată în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (15,59%), industria extractivă (8,11%) şi distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (7,63%). Scădere s-a înregistrat doar în construcţii (-2,06%).

În trimestrul II 2011, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 4,17%, iar pentru cea privind cheltuielile indirecte (non-salariale) de 4,32%. Creşterile înregistrate de cele două componente – pentru indicii în formă brută (neajustată) – au fost de 3,97% şi respectiv 4,10%.

Pe principalele activităţi economice, creşterea costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în comerţ (11,32%), distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (10,10%) şi informaţii şi comunicaţii (9,72%). Scăderi s-au înregistrat în învăţământ (-12,90%), administraţie publică (-10,25%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-9,86%) şi sănătate şi asistenţă socială (-9,26%), cauzate de diminuările salariale aplicate de la jumătatea anului 2010, recuperate parţial în ianuarie 2011.

Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 2,45%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 2,39%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri de 2,52%, respectiv 2,46%.

SURSA: Agerpres