Raportul, intitulat "Date de referinţă privind predarea limbilor în şcolile din Europa 2012", notează că în ultimii 15 ani, majoritatea ţărilor au redus vârsta de începere a studiului obligatoriu al limbilor străine, iar unele au inclus limbile străine în programa preşcolară, un exemplu în acest sens fiind comunitatea germanofonă din Belgia, care oferă copiilor lecţii de limbi străine de la vârsta de 3 ani. Studiul confirmă faptul că engleza este categoric cea mai predată limbă străină în aproape toate ţările europene, urmată de franceză, spaniolă, germană şi rusă.

"Învăţarea limbilor facilitează comunicarea între ţări şi popoare şi încurajează mobilitatea transfrontalieră şi integrarea migranţilor. Mă bucur să constat că până şi cei mai tineri dintre cetăţenii noştri au parte de bucuria de a descoperi limbile străine. Îi încurajez, de asemenea, pe cei interesaţi să nu se limiteze la cele mai vorbite limbi străine, pentru a putea aprecia cu adevărat incredibila diversitate lingvistică a Europei", a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret.

Raportul subliniază că un număr tot mai mare de elevi studiază acum două limbi timp de cel puţin un an în cadrul învăţământului obligatoriu. În medie, în anul şcolar 2009-2010, 60,8% dintre elevii de gimnaziu învăţau două sau mai multe limbi străine, ceea ce înseamnă o creştere de 14,1% faţă de anul şcolar 2004-2005. În aceeaşi perioadă, proporţia elevilor de şcoală primară care nu învăţau o limbă străină a scăzut de la 32,5%, la 21,8%.

Engleza este cea mai predată limbă străină în aproape toate cele 32 de ţări incluse în studiu – respectiv cele 27 de state membre UE, Croaţia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia – tendinţă care s-a accentuat considerabil din 2004-2005. În gimnaziu şi în cadrul învăţământului liceal general, procentajul studenţilor care învaţă engleza depăşeşte 90%. Doar o mică parte dintre elevi (0-5%, în funcţie de fiecare ţară) învaţă alte limbi decât engleza, franceza, spaniola, germana şi rusa.

Raportul confirmă, între altele, o constatare destul de surprinzătoare, şi anume că puţine sunt ţările care le impun profesorilor de limbi străine, în perioada de stagiu, să petreacă o perioadă de timp în străinătate pentru imersiune lingvistică. Numai 53,8% dintre profesorii de limbi străine care au participat la studiul european recent publicat cu privire la competenţele lingvistice afirmă că au studiat mai mult de o lună într-o ţară în care se vorbeşte limba pe care o predau. Această cifră medie ascunde însă o mare varietate de situaţii: în timp ce 79,7% dintre profesorii spanioli au studiat mai mult de o lună limba aleasă într-o ţară în care aceasta se vorbeşte, numai 11% dintre profesorii din Estonia au avut o experienţă similară. Pornind de la aceste constatări, se pune întrebarea dacă expunerea viitorilor profesori la limba pe care o predau în ţara unde aceasta se vorbeşte ar trebui să fie considerată un criteriu al calităţii în formarea profesorilor, observă raportul CE.

Studiul ‘Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012’ oferă date ample care pot sta la baza elaborării de politici şi pot contribui la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei în învăţarea limbilor străine. Publicat o dată la 3-4 ani, raportul reuneşte diverse surse de date şi oferă o imagine de ansamblu asupra predării limbilor în cele 32 de ţări participante. ‘Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012’ este o publicaţie produsă în comun de Eurydice/Eurostat în strânsă colaborare cu Comisia Europeană.