Fiscul a adus venituri suplimentare de 5,84 miliarde de lei la bugetul de stat- diferenţa între impozitele declarate de contribuabili şi cele calculate de ANAF, se arată într-un comunica al instituţiei. De asemenea, s-au dat amenzi de 43,2 milioane de lei.

„În urma constatărilor organelor de inspecţie fiscală, au fost atrase la bugetul general consolidat sume suplimentare în valoare de 5.848.162.217 lei (din care: diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii – în valoare de 4.277.828.749 lei şi accesorii aferente acestora – în valoare de 1.570.333.468 lei) şi diminuată pierderea fiscală cu suma de 1.525.011.669 lei”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Totodată, anul trecut au fost înaintate organelor abilitate 2.414 sesizări penale în vederea continuării cercetărilor pentru un prejudiciu total de 2,819 miliarde lei (0,6% din PIB).

Controalele au vizat mai ales contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea în domenii precum comerţul cu ridicata al fructelor şi legumelor, intermedieri în comerţul cu produse diverse, intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii, comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat, comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, transporturi rutiere de mărfuri, distribuţie de electricitate, construcţii şi lucrări de geniu şi comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei.

„O atenţie deosebită a fost acordată contribuabililor care au înregistrat pierderi în perioada 2005 – 2008, precum şi persoanelor fizice care au realizat tranzacţii imobiliare în perioada 2006 – 2008”, se precizează în comunicat.

Principalele deficienţe constatate au fost: sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor, nedeclararea veniturilor impozabile, întocmirea incompletă şi necorespunzătoare a actelor şi documentelor contabile, nefuncţionarea la sediul social declarat, înregistrarea în evidenţa contabilă de facturi fiscale emise de societăţi tip „fantomă” şi efectuarea de tranzacţii fictive.

„Acţiunile de control desfăşurate de inspectorii fiscali au vizat respectarea disciplinei financiar-fiscale, a normelor de comerţ, precum şi realitatea şi legalitatea operaţiunilor comerciale”, se mai menţionează în comunicatul ANAF.