Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 7-11 ianuarie acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 212.607 de euro, adică 995.001 de lei. Au fost depistate 44 persoane care lucrau fără forme legale, dintre acestea 30 erau din județul Argeș, 18 din județul Arad și 14 din Bihor.

”Inspectorii de muncă vor controla aplicarea corectă a acestor prevederi și, în cazul nerespectării obligaţiei legale de garantare în plată a salariului minim brut pe ţară în aceste domenii de activitate, se vor aplica prevederile art. 260 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare, amenda contravenţională fiind de la 300 lei la 2.000 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, au fost efectuate 791 de controale în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 924.001 de lei, din care 770.001 de lei pentru muncă nedeclarată, și au fost sancţionaţi 174 angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 610 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 71.000 de lei.

Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 133 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea, 53 au avut loc în București și 12 în județul Constanța.

”Ca urmare a numeroaselor solicitări pe care le primim din partea angajatorilor și a salariaților, în egală măsură, privind modul concret de aplicare a art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018, inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu, face următoarele precizări: În ceea ce privește domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, stabilit la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră este aplicabil tuturor salariatilor angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii”.