Această prevedere “reprezintă încă un pas în concretizarea demersurilor întreprinse de CSSPP pentru clarificarea regimului de deductibilitate totală a acestor cheltuieli”, se afirmă în comunicatul Comisiei.
Un regim de deductibilitate totală pentru contribuţiile la pensia facultativă va presupune exceptarea acestora de la alcătuirea bazei de calcul aferentă impozitului pe venit sau profit precum şi de la calculul contribuţiilor de asigurări sociale, asigurări de sănătate şi pentru fondul de şomaj.
În prezent, pragul de deductibilitate pentru pensiile private facultative se situează la 400 de euro pe an pentru angajat, şi 400 de euro pe an pentru angajator. Aceste măsuri sunt menite să stimuleze interesul angajatorilor în a oferi pensii private facultative salariaţilor precum şi creşterii atractivităţii acestui sistem de pensii pentru angajatori şi salariaţi deopotrivă.
Contribuţia la pensia facultativă poate fi plătită de salariat (din salariul brut), de către angajator (suplimentar salariului brut) sau de către angajat şi angajator deopotrivă.