Contribuţia virată către fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) va creşte cu 0,5 puncte procentuale, la 2,5% din venitul brut al fiecărui participant la sistem, începând cu colectarea din ianuarie 2010, dar sub nivelul stabilit în legislaţie pentru anul viitor, de 3%.

Noua cotă aferentă fondurilor de pensii administrate privat va fi aplicată începând cu veniturile corespunzătoare lunii ianuarie 2010, conform proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2010, obţinut de Mediafax.

Potrivit legislaţiei, contribuţia virată către fondurile de pensii private trebuie să crească de la 2% la 6%, în termen de opt ani. Cota aferentă pensiei private este inclusă în contribuţia totală de 10,5% din venitul brut pentru asigurările sociale pe care o plăteşte fiecare angajat.

În anul 2009, contribuţia la Pilonul II trebuia să fie majorată de la 2% la 2,5%, dar suma necesară acestei operaţiuni nu a fost prevăzută în bugetul de stat, iar cota a fost menţinută la 2%.

Conform calendarului, pentru 2010 contribuţia trebuia să fie de 3% din venitul brut.

Autorităţile au declarat recent că, în următorii ani, creşterea acestui procent va trebui accelerată şi chiar să depăşească limita de 6%.

Până în noiembrie, activele administrate de fondurile de pensii private (pilonul 2, pensii obligatorii) ajunseseră la 2,25 miliarde de lei, din contribuţiile a 4,52 milioane de salariaţi.