Concluziile raportului:

La nivelul Municipiului București Programul de consolidări imobile nu a fost eficient, în contextul în care: 

De la demararea Programului în Municipiul București și până la 31.12.2013 au fost finalizate doar 16 imobil e, respectiv 8,4% din cele 190 expertizate tehnic și încadrate în clasa de risc seismic I – pericol public, ritmul de realizare a consolidării imobilelor fiind extrem de lent. 

În consecință, în condițiile menținerii ritmului de derulare a Programului de 1 ,2 imobile/an, acesta va fi finalizat în aproximativ 154 de ani; 

Anual, nu au fost utilizate aproximativ 30% din sumele alocate din bugetul de stat cu această destinație; 

La nivelul UATMB deși în multe situații s – au înregistrat întârzieri și tergiversări, nu s – a întocmit nici un proces verbal de constatare a refuzului proprietarilor în luarea măsurilor de punere în siguranță a imobilului conform prevederilor art. 24 din O . G . nr. 24/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor exi stente, republicată.

Raportul integral poate fi citit aici: