Consiliul pentru raţionalizarea cheltuielilor publice, recent înfiinţat de Guvern, va lucra numai la solicitarea expresă a premierului şi va urmări, printre altele, eliminarea cazurilor în care fondurile publice sunt cheltuite preferenţial şi pe alte criterii decât cele legate de eficienţă.

Consiliul, subordonat direct primului-ministru, va avea ca scop eliminarea stopajului la sursă, asigurarea unui mod eficient de cheltuire a banului public, eliminarea risipei în utilizarea fondurilor publice, înlăturarea acoperirii preferenţiale a cheltuielilor pe alte considerente decât eficienţa şi eficacitatea administării banului public, conform unei decizii semnate de premierul Emil Boc.

„Consiliul îşi desfăşoară activitatea numai la solicitarea expresă a primului-ministru”, se arată în deciziea citată de Mediafax.

Atribuţiile Consiliului

Consiliul va elabora şi prezenta premierului analize punctuale şi generale pe probleme de bună administrare a fodnurilor din bugetele de venituri şi cheltuieli ale ministerelor, autorităţilor, agenţiilor, oficiilor, comisiilor, comitetelor, centrelor, administraţiilor, unităţilor, organismelor şi institutelor aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea Guvernului şi a ministerelor.

Potrivit premierului, acest consiliu poate formula şi propuneri de utilizare mai eficientă a fondurilor publice alocate ministerelor, agenţiilor şi altor structuri bugetare.

Guvernul a a anunţat, în luna iunie, că a decis înfiinţarea unui consiliu pentru raţionalizarea cheltuielilor publice, coordonat de premierul Emil Boc şi care va avea în componenţă reprezentanţi ai Ministerelor Administraţiei şi Internelor şi Finanţelor, precum şi inspectori ai Corpului de Control al primului-ministru.

SURSA: Mediafax