În urma analizei preliminare, Consiliul Concurenţei a constatat că tranzacţia ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective şi a identificat principalele probleme de ordin concurenţial, respectiv posibilitatea consolidării unei poziții dominante pe piața serviciilor de încasare de plăți.

Angajamentele propuse de PayPoint Services se referă, în principal, la preţurile practicate şi la numărul minim lunar de tranzacţii pe care magazinele partenere trebuie să le realizeze. Documentul, conţinând angajamentele formulate de PayPiont, pot fi consultate pe pagina web a autorităţii de concurenţă: www.consiliulconcurenţei.ro.

PayPoint are ca obiect de activitate furnizarea de servicii de încasare sume de bani, precum şi distribuţia de produse şi servicii pre-plătite pentru telefonie mobilă, Internet şi radio-TV. Aceste activităţi sunt realizate prin intermediul reţelelor de terminale electronice amplasate în magazine de proximitate şi alte locaţii similare.

Payzone este implicată în România în servicii de încasare de sume de bani, precum şi în activitate de distribuţie de produse şi servicii pre-plătite pentru telefonie mobilă, Internet şi radio-TV. În plus, Payzone este implicată şi în activităţi de dezvoltare IT.

Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate de concentrarea economică analizată să trimită observaţii cu privire la angajamentele propuse de PayPoint până la data de 1 septembrie 2017.