Conform datelor Eurostat, sectorul telecomunicațiilor din România a cunoscut, începând cu trimestrul I 2015, cea mai mare creștere a afacerilor din 2010 și până acum, în ansamblul pieței unice a UE, fiind urmat de cel din Franța.
Pachetele de servicii oferă beneficii monetare și non-monetare utilizatorilor acestora, ceea ce le face foarte atractive pentru consumatori. Pe lângă beneficiile conferite utilizatorilor, furnizarea grupată a serviciilor de telecomunicații generează economii de scară și scop și pentru furnizori. Această relație mutual avantajoasă, coroborată cu evoluțiile permanente ale tehnologiei din domeniul telecomunicațiilor, au condus la o creștere a popularității furnizării serviciilor în manieră multiplă sau sub formă de pachet.

Conform ANCOM, la finalul anului 2016, numărul de utilizatori de servicii multiple a crescut cu jumătate de milion comparativ cu finalul anului 2014, cea mai mare parte a creșterii datorându-se componentei rezidențiale (persoane fizice). Mai mult decât atât, se poate constata și o preferință către sofisticare a utilizatorilor, observându-se că evoluția pozitivă este datorată creșterii numărului de utilizatori care folosesc combinații de cel puțin trei servicii. Lla finalul anului 2016, numărul abonaților la servicii 2-play era aproximativ egal cu cel al abonaților care dețineau combinații 3-play, iar ponderile serviciilor multiple de tip 4-play și 5-play erau de peste 10% pentru fiecare dintre categorii. 
Spre deosebire de achiziția/vânzarea de servicii unice, achiziția mai multor servicii de la același operator și, respectiv, vânzarea mai multor servicii aceluiași client generează avantaje consumatorilor și furnizorilor de servicii, ceea ce explică preferința clienților pentru servicii grupate (individuale multiple/pachet de servicii) și preocuparea furnizorilor de a le promova și pune la dispoziția clienților. 

În cazul abonaților, avantajele sunt reprezentate de tarif unic mai mic decât suma tarifelor cumulate de la doi sau mai mulți furnizori, alte beneficii/bonusuri, interacțiunea cu un singur operator, factură unică. În cazul furnizorilor, avantajele sunt reprezentate de economii de scară și scop, recuperarea accelerată a investițiilor cu infrastructura comună prin care se prestează serviciile, venituri mai mari și constante. 

 

Există și un revers al achiziției de servicii grupate în cazul consumatorilor reprezentat de implicațiile negative asupra mobilității acestora. 

Piaţa de cablu, internet şi telefonie fixă este puternic concentrată

În noiembrie 2017, autoritatea de concurență a finalizat raportul rezultat în urma investigației privind serviciile de comunicații electronice oferite sub forma pachetelor de servicii multiplay. Analiza efectuată în cadrul investigației sectoriale a relevat faptul că întregul proces de dezabonare este unul greoi începând cu etapa de contactare a furnizorului, în vederea notificării cu privire la dezabonare, până la implementarea cererii clientului. 

Analiza realizată de către CC arată că piețele serviciilor de televiziune, internet fix și telefonie fixă sunt puternic concentrate, cu valori ale Indicelui Herfindahl-Hirschman care depășesc 3.500 la serviciile de televiziune și telefonie fixă și, respectiv, 3.000 pentru serviciul de internet fix. 

De asemenea, rata mare de concentrare pentru primii trei furnizori evidențiază caracterul de oligopol al piețelor: 80% la televiziune, 83% la internet fix și 94,5% la telefonie fixă. Raportul propune ca, în cazuri ulterioare supuse atenției autorității de concurență, să fie luată în considerare posibilitatea examinării segmentate a serviciilor furnizate de companiile implicate pentru a se evidenția poziția deținută de acestea pe fiecare din serviciile unice și tipurile de combinații de servicii și pentru a identifica posibilitățile reale de alegere ale consumatorilor.