Senatul a modificat astfel prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 33/2017, adoptată tacit de către Camera Deputaţilor, conform căreia preşedintele şi vicepreşedinţii ANCOM erau numiţi pe baza propunerii Guvernului de către cele două Camere ale Parlamentului.

De asemenea, conform amendamentelor adoptate de către senatori, numirea preşedintelui şi a celor doi vicepreşedinţi ai ANCOM, cu nominalizarea funcţiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor şi a Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului.

De asemenea, comisiile reunite vor efectua selecţia propunerilor dintr-o listă care conţine un număr mai mare de candidaţi decât numărul celor ce urmează a fi numiţi. Persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi îşi vor putea depune candidaturile la unul dintre secretariatele comisiilor. Propunerile de candidaţi pentru aceste funcţii se vor înainta birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 30 de zile de la data vacantării funcţiilor.

Senatorii au modificat şi modul de stabilire a salariului preşedintelui ANCOM, ‘la nivelul a cinci salarii medii la nivelul instituţiei aferente lunii ianuarie a fiecărui an’. Salariul vicepreşedinţilor ANCOM se va stabili la nivelul a patru salarii medii la nivelul instituţiei aferente lunii ianuarie a fiecărui an.

Totodată, se prevede că funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte ANCOM sunt funcţii de demnitate publică asimilate funcţiei de ministru, respectiv secretar de stat, cu drept de cabinet al demnitarului.

În baza amendamentelor adoptate de către Senat, preşedintele şi vicepreşedintele ANCOM vor fi demişi în cazul în care au afectat în mod grav capacitatea administrativă a autorităţii de a-şi îndeplini atribuţiile, dar şi dacă au afectat independenţa funcţională a autorităţii faţă de furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice, faţă de producătorii de echipamente destinate furnizării de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice şi faţă de furnizorii de servicii poştale. Demiterea se face de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii parlamentarilor. Respingerea raportului anual al ANCOM duce la demiterea conducerii sale.

Vicepreşedinţii ANCOM vor putea fi demişi, la propunerea motivată a preşedintelui autorităţii, de către cele două Camere ale Parlamentului.

Înainte de apariţia acestei ordonanţe, legislaţia stabilea că şefia ANCOM este asigurată de către un preşedinte şi doi vicepreşedinţi numiţi de către preşedintele României, la propunerea Guvernului. AGERPRES