Faleza de la Galați, zona de promenadă preferată de locuitorii și vizitatorii orașului, dar care a căpătat în timp un aspect învechit și pe alocuri neîngrijit, și Valea Țiglinei, o zonă împădurită din inima orașului, care ani de zile a fost abandonată de autorități, lăsând loc gunoiului și vegetației crescute haotic, sunt vizate pentru prima dată de ample proiecte de modernizare, într-un mod inedit pentru a fi puse în valoare. În acest scop, Primăria a lansat în luna iulie două concursuri de soluții urbanistice, la care au răspuns specialiști în domeniu, iar proiectele acestora, care vor sta la baza elaborării planurilor de modernizare și investiții, au fost prezentate joi în cadrul unei expoziții deschisă la Universitatea „Dunărea de Jos”.

Faleza și Valea Țiglinei, ani de zile uitate de autorități

Unică în sud-estul Europei, spectaculoasă prin terasare, vegetație, perspectivă vizuală, dar și un veritabil muzeu în aer liber prin operele de artă din metal realizate în cadrul Taberei de Sculptură din 1976 și 1977 de către sculpturi renumiți, este emblematică pentru municipiul Galați. Astfel, Faleza este locul de întâlnire între generații, fiind frecventată de tineri și vârstnici pentru plimbări, activități sportive și de agrement. Dar această zonă de promenadă și de petrecere a timpului liber care atrage deopotrivă localnici și vizitatori ai orașului a fost uitată de administrații ani la rândul, fiind în prezent într-o formă care nu mai corespunde cerințelor actuale din punct de vedere estetic sau tehnic, cu vegetația care a crescut haotic, cu spații de agrement învechite, cu aleile sau mobilierul urban asupra cărora timpul și-a pus serios amprenta.

Și mai gravă este situația în “Valea Țiglinei” sau ”Râpa Țiglinei”, așa cum este cunoscută de către gălățeni această zonă împădurită din inima orașului, dar împânzită ani de zile de munți de gunoi, de adăposturi improvizate, de câini fără stăpân sau oameni ai străzii. Situația s-a mai schimbat în ultima vreme mulțumită unor acțiuni de ecologizare derulate de voluntari, dar această zonă este în continuare evitată de către majoritatea gălățenilor, singurele atribute fiind vegetația neîngrijită sau gunoiul care tot se mai adună, inclusiv în zona potecilor create de bicicliști și alergători amatori.

Astfel, intervenții solide au lipsit de-a lungul timpului în aceste zone cu potențial de agrement și de petrecere a timpului liber.

Demers inedit al Primăriei – concursuri de soluții urbanistice

Însă, pentru prima dată, Primăria municipiului Galați are în vedere derularea unor ample proiecte de modernizare a acestor două zone și punerea lor în valoare. Este vorba despre un demers inedit, unic în țară, pentru că în luna iulie municipalitatea a lansat în cadrul sistemului electronic de achiziții publice și pe site-ul propriu două concursuri de idei/soluții urbanistice pentru reamenajarea și refuncționalizarea obiectivelor Faleza Dunării și Valea Țiglinei. Concursul s-a adresat arhitecților cu diplomă, urbaniștilor cu diplomă/licență plus masterat sau alte forme legale de exercitare a profesiei de arhitect/urbanist, potrivit legislației naționale a statului de proveniență, iar juriul, multi – disciplinar, a fost format din reprezentanți ai Primăriei municipiului Galați, Registrului Urbaniștilor din România, Universității ”Ion Mincu” București, Universității ”Dunărea de Jos” Galați, mediului de afaceri și ai societății civile.

Iar specialiști în urbanism și arhitectură peisagistă și-au prezentat propunerile de soluții pentru „Faleza Dunării”, ținând cont de tema concursului de soluții care a vizat zona Falezei pe o lungime de aproximativ de 2,5 km de la scările monumentale/zona Elice până la punctul de Trecere Bac. Astfel, terasarea, fiind caracteristica principală a Falezei Dunării, a fost analizată de concurenți într-o manieră contemporană propunând alei pietonale cu forma diverse, zone de promenadă și activități specifice timpului liber cum sunt concursurile acvatice. Printre altele, specialiștii au propus inclusiv măsuri pentru prevenirea inundațiilor pe Faleza Inferioară, dar și reamenajarea spațiului verde. Pentru “Faleza Dunării“ au venit cu soluții: S.C. RE-ACT NOW ARCHITECTURE S.R.L. – București; Pușcașu Dragoș – Andrei – Galați și Laura Adriana Drăgan (coautor) – Județul Ilfov; grupul reprezentat de Dorin Ștefan – București; S.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L. – prin Irina Gabriela Panait – Constanța;  S.C. TERA DESIGN STUDIO S.R.L.  prin Tamara Roseti – Județul Ilfov; Mocanu Radu Alexandru și Roșcăneanu Mihai – Galați.

Pentru “Valea Țiglinei”, specialiștii au propus o serie de ansambluri dinamice ce vin în întâmpinarea unei nevoi recunoscute în orașul Galați, respectiv pentru petrecerea timpului liber în mod activ. Propunerile sunt unitare și coerente, corect integrate în caracterul zonei de studiu – intens circulate, de legătura între principalele cartiere ale municipiului Galați. Unele dintre acestea vizează bazele sportive, locurile de joacă, spații pentru sporturi destinate adolescenților, zone pentru relaxare și promenadă. În același concept au fost redefinite și Stadionul ”Nicolae Rainea”, dar și Baza Sportivă ”Siderurgistul” din această zonă. Pentru zona “Valea Țiglinei“  au prezentat proiecte Mihnea Ioan Spătaru  –  București; Bogdan Savu – București; S.C. ARIA CONCEPT ARCHITECTURE S.R.L. – prin Irina Gabriela Panait – Constanța; Pascariu Emilia – Iași; S.C. SURFACEDESIGN S.R.L. – Sibiu; S.C. TERA DESIGN STUDIO S.R.L.  prin Tamara Roseti  – Județul Ilfov.

Vernisaj de prezentare a proiectelor la Universitate

Prezentarea publică a soluțiilor urbanistice pentru ”Valea Țiglinei” și ”Faleza Dunării” a avut loc în holul central al Universității ”Dunărea de Jos” Galați, unde a fost organizată o expoziție cu proiectele înscrise în concurs, iar câștigătorii  au fost anunțați în cadrul vernisajului, eveniment la care au participat concurenți, membri ai juriului, urbaniști și reprezentanți ai administrației locale. Pentru stabilirea ierarhiei câștigătorilor fiecare membru al juriului (președintele juriului – viceprimarul municipiului Galați, Cristian – Sorin  Enache, iar membri Dr. Arh. Dragoș Horia Buhociu – Instituția Arhitect Șef,  Primăria Municipiului Galați; ing. Cristian Capețis – Director  Direcția Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice Primăria Municipiului Galați; Conf. Dr. Arh. Gabriel Pascariu   – Registrul Urbaniștilor din România; Conf. Dr. Arh. Cristina Enache – Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București; Dr. Prof. Cătălin Fetecău – Universitatea “ Dunărea de Jos”; Oana Caraman  Șef Serv. Investiții și Mentenanță DAMEN Shipyard Galați – Mediul de afaceri; Ciprian Ciocan – Asociația Mila 80 – ONG. Membri supleanți au fost lect. Dr. Arh. Andrei Mitrea –  Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București și Vergiliu Sorin Vals – Director Primăria Municipiului Galați) a acordat un punctaj de la 1 la 25 pentru fiecare criteriu de evaluare, iar prin însumarea punctajelor s-au stabilit câștigătorii. Premiile pentru fiecare concurs în parte s-au acordat după cum urmează: locul 1 – 25.000 de lei; locul 2 – 15.000 de lei ; locul 3 – 5.000 de lei.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a fost cel care i-a premiat pe câștigătorii concursurilor de soluții urbanistice.

Astfel, la concursul care a vizat Faleza Dunării, premiul întâi i-a revenit lui Mocanu Radu Alexandru, cu un punctaj de 88,50; premiul al doilea societății SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL, reprezentant Panait Irina-Gabriela, cu un punctaj de 85,50; premiul al treilea societății SC TERA DESIGN STUDIO SRL, reprezentant Roseti Tamara, cu un punctaj de 79,88.

La concursul care a vizat Valea Țiglinei, premiul întâi a fost obținut de către SC TERA DESIGN STUDIO SRL, reprezentant Roseti Tamara, cu un punctaj de 88,63; premiul al doilea de către SC ARIA CONCEPT ARCHITECTURE SRL, reprezentant Panait Irina-Gabriela, cu un punctaj de 87,38; premiul al treilea de către Pascariu Emilia, cu un punctaj de 72,50.

Astfel, potrivit autorităților, proiectele câștigătoare vor sta la baza elaborării planurilor de modernizare și investiții pentru aceste două zone importante pentru comunitatea gălățeană.