Pe total minister, la 31 decembrie 2013, unii operatori economici au raportat un profit în sumă de 302,774 milioane de lei, în principal ROMATSA, Compania Naţională 'Aeroporturi Bucureşti' şi Registrul Auto Român, dar pierderile brute înregistrate de unele societăţi precum TAROM – minus 142,668 milioane de lei, CFR Marfă – minus 163,511 milioane de lei, CFR Călători – minus 382,988 milioane de lei, Metrorex – minus 53,697 milioane de lei depăşesc acest profit brut, conducând pe total minister la o pierdere de 558,195 milioane de lei.

În urma analizei principalilor indicatori economico-financiari – date preliminate – realizaţi de aceşti operatori economici se constată că, în anul 2013, veniturile totale au fost în sumă de 9,719 miliarde de lei, din care subvenţii/transferuri în valoare de 1,819 miliarde de lei, cheltuielile totale au însumat 10,277 miliarde de lei, cu un rezultat brut total de minus 558,198 milioane de lei.

Deşi regiile autonome au obţinut un profit de 71,53 milioane de lei, societăţile comerciale cu capital integral/majoritar de stat au înregistrat pierderi de 538,692 milioane de lei, iar filialele de 91,036 milioane de lei, potrivit datelor preliminare pe 2013.

În ceea ce priveşte veniturile, însă, cea mai mare contribuţie la realizarea lor în valori absolute a fost raportată de societăţile comerciale cu capital integral/majoritar de stat, respectiv 8,079 miliarde de lei, ponderea în total fiind de 83,13%, iar regiile autonome – 1,090 miliarde de lei (pondere de 11,22%), în timp ce filialele au contribuit cu 549,493 milioane de lei (5,65% pondere în total venituri).

Cea mai mare contribuţie la cheltuielile în valori absolute a fost înregistrată de societăţile cu capital integral/majoritar de stat, în sumă de 8,618 miliarde de lei din totalul de 10,277 miliarde de lei.

SURSA: Agerpres