Schema de ajutor de minimis 'Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate' susţine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor, prin acordarea de ajutoare pentru acoperirea costurilor de participare la târguri comerciale în vederea lansării unui produs nou sau existent pe o piaţă nouă într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.

Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 40 de milioane de lei.

Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin această schemă este de 700 iar numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale, cu sprijin de la bugetul de stat, este de maximum 4 pe an.

Schema de ajutor de minimis 'Organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate' are ca scop susţinerea acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe de interes. MECT va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de întreprinderea unică, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare cumulată cu valoarea finanţării solicitate nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 400. Selecţia şi evaluarea organizării de misiuni economice şi acţiuni de promovare în străinătate se vor efectua de MECT. Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 6 milioane lei.

Cea de-a treia schemă 'Realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe' susţine operatorii economici în procesul de promovare a exporturilor prin acordarea de ajutoare pentru acoperirea costurilor aferente realizării studiilor pentru lansarea unui produs nou sau existent pe o piaţă nouă într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.

Selecţia studiului de piaţă sau pe produs se va efectua de către o comisie de selecţie numită prin ordin al ministrului Economiei, Comerţului şi Turismului. Valoarea totală a ajutoarelor care vor fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 300.000 lei.

De ajutoare de minimis pot beneficia companiile care au în obiectul de activitate operaţiuni de export, nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu sunt considerate în dificultate. De asemenea, firmele trebuie să facă dovada că au depus, în prealabil, garanţia de participare în valoare de 2.000 lei şi au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii. AGERPRES