Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, CNAB va încheia un contract acord-cadru de servicii de asigurare de răspundere civilă generală.
Contractul nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice, poliţa de asigurare pentru răspundere civilă aeroportuara pentru Aeroportul Henri Coandă are p valoare estimată de 150.187 euro, iar asigurarea pentru Aeroportul Bucureşti Băneasa ar putea costa 20.300 euro
Durata contractului acord-cadru este de 12 luni, se va organiza licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. Se va organiza o licitaţie electronică, termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 17 iaunarie 2018, iar data limită de evaluare a ofertelor este 16 februarie 2018.