Băncile mai au doar o lună pentru a modifica aproape toate contractele de credit încheiate cu populaţia. Dacă pentru împrumuturile noi toate aplică fără probleme noile reguli, renunţând la unele comisioane, la creditele vechi deciziile sunt încă în dispută.

Asociaţia Română a Băncilor (ARB) şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sunt pe cale să ajungă la o înţelegere în privinţa aplicării noilor reguli privind contractele de credit ale persoanelor fizice. În luna iunie, Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2010, privind contractele de credit pentru consumatori, pe baza unui proiect elaborat de ANPC. Acesta transpune în legislaţia locală o directivă europeană, iar eliminarea comisionului de rambursare anticipată la creditele cu dobândă variabilă este una din principalele sale prevederi.

Potrivit legislaţiei actuale, băncile ar trebui să modifice până la 19 septembrie aproape toate contractele de credit încheiate cu populaţia, pentru a le adapta la noile reglementări, şi nu vor mai putea încasa comisioane la rambursările anticipate pentru împrumuturile cu dobândă variabilă, în timp ce la celelalte, comisioanele sunt limitate la 1%. Totodată, băncile sunt obligate ca până la aceeaşi dată să introducă în contractele de credit cu dobândă variabilă în derulare formule de calcul al dobânzii legate de o referinţă, precum EURIBOR sau ROBOR.

Mai multe bănci consultate de Capital s-au conformat acestor schimbări legislative şi au început să modifice contractele de credit ale clienţilor. Printre acestea, CEC Bank, BCR, BRD, Garanti, Emporiki, OTP, ING, RBS şi Citi Bank. Şi celelalte instituţii financiare sunt în proces de implementare a ordonanţei la creditele noi, rămânând de văzut în ce măsură prevederile vor fi extinse şi pentru contractele de împrumut deja existente.

Primii paşi

CEC Bank, spre exemplu, a notificat în data de 25 iunie 2010, prin scrisori, clienţii persoane fizice care au contracte de credit în derulare, invitându-i la bancă pentru semnarea actelor adiţionale care conţin modificările impuse prin ordonanţă. Clienţii băncii pot solicita actele adiţionale ce transpun prevederile ordonanţei în toate unităţile CEC Bank din Bucureşti şi din ţară, pentru consultarea şi semnarea lor.

Reprezentanţii OTP Bank susţin că, pentru a răspunde solicitărilor clienţilor, nu s-au mai reţinut comisioane în cazul rambursărilor anticipate, indiferent dacă clientul a sem­nat sau nu un act adiţional la contractul de credit, aplicând astfel prevederile noului act normativ. La ING Bank, taxele, comisioanele, tarifele sau orice alte costuri aferente contractului de credit şi percepute de bancă nu vor mai putea fi modificate decât cu acordul expres al clientului. Reprezentanţii RBS declară că clienţilor băncii li se va înmâna o fişă a produsului, denumită ISNECC (Informaţii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori), care cuprinde datele de identificare ale băncii, principalele caracteristici ale produsului (credite sau carduri de credit), costurile aferente şi anumite aspecte juridice mai importante.

Cu toate acestea, băncile au solicitat la întâlnirile cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional şi a Comisiei Europene să fie introdusă în noua scrisoare de intenţie o prevedere care să oblige Guvernul să modifice ordonanţa de urgenţă în limitele normelor UE şi să se renunţe la refacerea contractelor în derulare.

Dispută cu autorităţile

224-55598-25_bani_shutterstock_32.jpgBogdan Chiriţoiu, preşedintele Consi­liu­lui Concurenţei, are propriile suspi­ciuni faţă de asociaţia bancherilor. „Este legitim ca membrii asociaţiei să se în­tâl­nească şi să discute, dar în anumite condiţii, schimbul de informaţii sensi­bi­le între concurenţi poate avea efecte ne­ga­tive asupra concurenţei şi consu­ma­torilor, deoarece se încalcă principiul potrivit căruia toţi agenţii economici tre­­buie să-şi stabilească în mod independent politica pe care intenţionează s-o implementeze pe piaţă“, a declarat acesta.

De cealaltă parte, Asociaţia Română a Băncilor acuză: „comunitatea bancară este nemulţumită de modul de transpunere în legislaţia naţională a Directivei Europene nr. 48/2008, întrucât prevederile Ordonanţei nr. 50/2010 exced acesteia impunând aplicarea prevederilor atât la creditele aflate în derulare, cât şi la creditele cu garanţii imobiliare“. La articolul 30 din Directivă se punctează că aceasta „nu se aplică şi contractelor de credit existente la data intrării în vigoare a măsurilor naţionale de punere în aplicare“. În opinia reprezentanţilor ARB, „extinderea cu mult a sferei de aplicare a directivei europene induce un decalaj amplu în ceea ce priveşte practicile bancare faţă de celelalte state europene, unde autorităţile s-au limitat strict la prevederile directivei aprobate de Parlamentul European, inclusiv la nivel de costuri suportate de sistemul bancar“. Totuşi, chiar dacă ordonanţa va rămâne în forma actuală, contestată, băncile promit că o vor respecta.

În anumite condiţii, schimbul de informaţii sensibile între concurenţi poate avea efecte negative asupra concurenţei şi consumatorilor.
Bogdan Chiriţoiu, preşedinte, Consiliul Concurenţei