Astfel, ministrul Anca Boagiu a semnat ordinul privind numirea Comisiei de constatare a condiţiilor pentru deschiderea navigaţiei pe timp de noapte pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina şi Mm 34.
„Structura autorităţii de control este alcătuită din: preşedinte, directorul Navigaţie A.F.D.J. – R.A. Galaţi, nouă membri cu funcţii în cadrul instituţiilor din sectorul naval, ca Autoritatea Navală Română, Căpitănia Zonală Tulcea, D.G.R.T. – S.R.T.N., Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi, A.F.D.J. – R.A. Galaţi, SC CANAL SERVICES SRL, SC ROMPILOT SRL Galaţi şi un secretar din cadrul Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos – R.A. Galaţi”, potrivit Ministerului Transporturilor.
Atribuţiile Comisiei sunt acelea de a constata dacă sistemul de semnalizare plutitor şi costier asigură navelor maritime condiţii pentru navigaţia pe timp de noapte de la rada Sulina până la Mm 34 şi întocmirea în termen de 5 zile de la finalizarea constatării, a unui raport în care vor fi prezentate concluziile din care să reiasă dacă sunt îndeplinite condiţiile de desfăşurare în siguranţă a navigaţiei pe timp de noapte.
Sarcina îndeplinirii prevederilor Ordinului ministrului Transporturilor revine Direcţiei Generale Reglementări în Transporturi din cadrul ministerului, Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galaţi şi Autorităţii Navale Române.