"Piaţa unică de 500 de milioane de consumatori este o poveste de mare succes a UE. Astăzi, eliminăm obstacole, consolidăm încrederea şi le permitem companiilor şi consumatorilor noştri să beneficieze din plin de aceste avantaje", a declarat vicepreşedintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate, transmite Agerpres.

Potrivit comisarului pentru piaţa internă, Elżbieta Bieńkowska, consumatorii trebuie să poată avea încredere că produsele pe care le utilizează sunt la acelaşi standard de calitate indiferent de unde provin. 

"Piaţa unică se bazează pe încredere. Consumatorii trebuie să poată avea încredere că produsele pe care le utilizează sunt la acelaşi standard de calitate indiferent de unde provin; autorităţile publice trebuie să poată avea încredere că produsele de pe pieţele lor naţionale sunt sigure pentru cetăţenii lor. Scandalul legat de implanturile mamare şi scandalul 'Dieselgate' au subminat această încredere şi acum trebuie să o reconstruim prin instituirea de controale mai stricte la toate nivelurile. Produsele defectuoase nu au ce căuta în UE", a precizat Bieńkowska. 

Iniţiativele prezentate miercuri de CE sunt menite să îmbunătăţească două aspecte ale liberei circulaţii a mărfurilor în UE: facilitarea posibilităţii de a comercializa un produs în alt stat membru şi întărirea controalelor efectuate de autorităţile naţionale pentru a se asigura că produsele sunt sigure şi că ele respectă normele. 

Principiul "recunoaşterii reciproce" garantează faptul că produsele care nu fac obiectul unei legislaţii la nivelul UE pot, în principiu, să circule liber în cadrul pieţei unice dacă ele există în mod legal pe piaţă într-un stat membru. Acest principiu ar trebui să permită producătorilor să îşi vândă produsele în întreaga Europă fără alte cerinţe suplimentare. Însă, acest lucru nu funcţionează întotdeauna aşa cum ar trebui. În practică, firmele care doresc să vândă produse precum încălţăminte, veselă de masă sau articole mobilier într-un alt stat se lovesc adesea de obstacole, întârzieri şi costuri suplimentare. 

Pentru a face ca principiul să devină mai rapid, mai simplu şi mai clar în practică, se propune un nou Regulament privind recunoaşterea reciprocă a bunurilor. Companiile vor şti dacă produsele lor pot fi vândute în altă ţară a UE în câteva luni în loc de câţiva ani. De asemenea, ele vor putea folosi o declaraţie voluntară pentru a demonstra că produsele lor respectă toate cerinţele relevante în ţara lor. Aceasta va facilita sarcina autorităţilor din alte state membre de a evalua dacă recunoaşterea reciprocă ar trebui să se aplice. 

În mod similar, un mecanism de soluţionare a problemelor va permite o rezolvare mai rapidă a litigiilor între companii şi autorităţile naţionale. Formarea şi schimburile de funcţionari vor îmbunătăţi şi mai mult colaborarea şi încrederea în rândul autorităţilor naţionale. Aceasta nu va împiedica autorităţile naţionale să ţină seama de preocupările legitime de politică publică. 

Comisia Europeană apreciază că încă există prea multe produse nesigure şi neconforme care sunt vândute pe piaţa UE: nu mai puţin de 32% din jucării, 58% din produsele electronice, 47% din produsele pentru construcţii sau 40% din echipamentele individuale de protecţie nu îndeplinesc cerinţele în materie de siguranţă sau informaţiile pentru consumatori prevăzute în legislaţia UE. Acest lucru pune în pericol consumatorii şi, în plus, plasează companiile care respectă legislaţia într-o situaţie de dezavantaj concurenţial. 

Proiectul de regulament în materie de respectare şi control al aplicării legislaţiei va contribui la crearea unei pieţe interne mai echitabile pentru bunuri, prin stimularea cooperării între autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei. Aceasta va include schimbul de informaţii cu privire la produsele ilegale şi anchetele în curs de desfăşurare, astfel încât autorităţile să poată adopta măsuri eficace împotriva produselor neconforme. Regulamentul va ajuta autorităţile naţionale să amelioreze controalele asupra produselor care intră pe piaţa UE. Având în vedere că 30% dintre bunurile din UE sunt importate, CE propune în continuare consolidarea inspecţiilor din porturi şi de la frontierele externe.