De exemplu, pregătirile pentru punerea în aplicare a Codului penal și a Codului de procedură penală ar trebui să continue, în cadrul unui plan clar și cuprinzător de punere în aplicare. Capacitatea factorilor de decizie din sistemul judiciar de a răspunde în mod adecvat la problemele privind integritatea și responsabilitatea în cadrul sistemului judiciar rămâne un motiv de îngrijorare.
Hotărârile luate în anumite cazuri-cheie de jurisprudență vor trebui să contribuie și mai mult la descurajarea în mod eficient a corupției la nivel înalt. Strategia națională anticorupție ar trebui să se bucure de un sprijin clar din partea tuturor instituțiilor, pentru a maximiza efectul de pârghie al acestei strategii. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru a asigura obținerea de rezultate mai concludente în recuperarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni.
În cursul următoarelor luni vor fi necesare eforturi continue pentru a se putea prezenta rezultate concludente în vederea evaluării generale a Comisiei Europene din vara acestui an privind progresele înregistrate. Comisia va continua să sprijine România în eforturile sale de reformă.
În cadrul mecanismului de cooperare și de verificare au fost stabilite, pentru România, următoarele obiective de referință:

  • asigurarea unei transparențe și eficiențe sporite a actului de justiție, în special prin consolidarea capacității și a răspunderii Consiliului Superior al Magistraturii; raportarea și monitorizarea impactului noului Cod de procedură civilă și al noului Cod de procedură penală;

  • înființarea, după cum a fost prevăzut, a unei agenții de integritate cu responsabilități legate de verificarea averilor, a incompatibilităților și a potențialelor conflicte de interese, care să emită hotărâri cu caracter obligatoriu, pe baza cărora să se poată aplica sancțiuni cu caracter disuasiv;

  • pe baza progreselor realizate până în prezent, efectuarea în continuare de investigații profesioniste și imparțiale în legătură cu acuzațiile privind posibilele acte de corupție la nivel înalt;

  • adoptarea unor măsuri suplimentare de prevenire și de luptă împotriva corupției, în special în cadrul administrației locale.

    <embed src="http://ec.europa.eu/avservices/mediaplayer/player.swf" width="640" height="360" style="background-color:#000;" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="logo.margin=10&logo.position=top-left&logo.hide=false&logo.file=http://ec.europa.eu/avservices/images/logo_ebs_white.png&logo.link=http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1&file=14005dgcom/live/3916ebs/ebs_stream01.sdp&streamer=rtmp://c14005-l.z.core.cdn.streamfarm.net/rtplive&stretching=exactfit&dock=true&autostart=true&abouttext=European Commission – Audiovisual Service&aboutlink=http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm&skin=http://ec.europa.eu/avservices/player/ondemand/embeder.swf&controlbar=over&plugins=sharing-3"></embed>