Rezultatele tabloului de bord pentru acest an evidenţiază importanţa accentului reînnoit pus pe implementarea şi asigurarea respectării normelor, prezentat în Planul de acţiune privind asigurarea respectării normelor, adoptat de Comisie în martie 2020.

Tabloul de bord al pieţei unice oferă o imagine de ansamblu detaliată a modului în care normele pieţei unice a UE au fost aplicate în Spaţiul Economic European (SEE) în 2019. El evaluează performanţele statelor membre în ceea ce priveşte deschiderii pieţei, instrumentele de guvernanţă, precum şi anumite domenii de politică, pe baza câtorva indicatori selectaţi. Constatările sunt prezentate sub forma unei diagrame tip „semafor”, prin atribuirea de cartonaşe roşii (sub medie), galbene (medie) şi verzi (peste medie).

În comparaţie cu anul precedent, tabloul de bord pentru acest an denotă o situaţie stabilă în majoritatea statelor membre, dar şi o scădere uşoară a performanţelor globale. În ansamblu, tabloul de bord conţine 158 de cartonaşe verzi (153 în 2018), 107 cartonaşe galbene (137 în 2018) şi 59 de cartonaşe roşii (59 în 2018). Ţările cu cele mai bune performanţe în 2019 au fost Letonia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda şi Slovacia, iar cele mai mici îmbunătăţiri au fost observate în Spania, Italia, Franţa şi Austria.

O cooperare administrativă extinsă între statele membre

Printre constatările din tabloul de bord al pieţei unice pentru 2020 se află aplicarea neuniformă a normelor vizând piaţa unică: deşi statele membre au îmbunătăţit în mod semnificativ transpunerea legislaţiei UE, numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor a crescut, parţial din cauza transpunerii incomplete sau incorecte a legislaţiei UE. Tabloul de bord indică o îmbunătăţire deosebită a aplicării legislaţiei privind consumatorii, datorită rolului puternic de coordonare al Comisiei Europene şi al Reţelei Centrelor Europene ale Consumatorilor.

Trebuie menționat că a fost observată o cooperare administrativă extinsă între statele membre: utilizarea Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), care sprijină cooperarea administrativă a statelor membre în 16 domenii de politică şi juridice, a crescut cu 52%, iar în prezent vizează 59 de proceduri administrative transfrontaliere.

De asemenea, creşte constant utilizarea instrumentelor care ajută cetăţenii şi întreprinderile să beneficieze de piaţa unică: numărul cetăţenilor care utilizează portalul de informaţii Europa ta şi serviciile „Europa ta – Consiliere” a crescut drastic (+ 48% pentru Europa ta, cu 35 milioane de vizite şi + 52% pentru serviciul „Europa ta – Consiliere”, cu 35 de mii de solicitări). Numărul de cazuri din cadrul SOLVIT, un instrument informal de soluţionare a problemelor, a crescut cu 4% în ansamblu.