Apel de ultimă oră către Colegiul Medicilor din România!

Conferinţă organizată de AUR în care medici români au venit cu teorii halucinante privind pandemia

Mai mulţi medici au exprimat puncte de vedere împotriva vaccinurilor şi a măsurilor luate pentru gestionarea pandemiei, în cadrul unei conferinţe organizate de AUR. S-a spus chiar că pandemia de COVID ar urmări „o destructurare a omului” şi ar avea legătură cu tehnologia 5G.

Liderul AUR, George Simion, a fost şi el prezent la această conferinţă la un moment dat.

Imediat, membrii organizaţiei Reţeaua de Solidaritate, care reuneşte profesionişti din mai multe domenii din diaspora şi din ţară, inclusiv din cel medical, au cerut Colegiului Medicilor să ia o „poziţie oficială fermă” şi să dispună măsuri pentru a „preveni transmiterea informaţiilor false”.

Scrisoare deschisă către Colegiul Medicilor! Se cere o poziţie extrem de fermă a instituţiei

„Această conferinţă, la care au participat medici ce au promovat activ informaţii false despre COVID-19 şi tratamentul acestuia în timpul pandemiei, discreditează profesia medicală şi ameninţă sănătatea publică.

Sunteţi reprezentant oficial al comunităţii medicale şi este imperativ pentru Colegiul Medicilor din România să ia o poziţie oficială fermă împotriva acestui tip de acţiuni. Vă solicităm o reacţie chiar cu privire la acest eveniment ce s-a desfăşurat la finalul săptămânii.

Promovarea informaţiilor false despre vaccinuri şi tratamente nu doar că subminează încrederea în profesia medicală, dar poate avea consecinţe grave pe termen lung, în contextul unor potenţiale crize sanitare viitoare.

Lipsa unei reacţii ferme în faţa unor astfel de manifestări publice reprezintă o anulare a misiunii asumate de Colegiul Medicilor de a asigura respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

Colegiul are o responsabilitate statutară de a se asigura că membrii săi sunt supuşi unor standarde etice înalte şi că nu răspândesc informaţii dăunătoare şi înşelătoare publicului. (…)

Îndemnăm Colegiul Medicilor din România să ia o poziţie oficială urgentă pentru a apăra onoarea medicilor de bună credinţă în exercitarea profesiei şi să aplice sancţiuni legale acelor medici care resping public mijloacele de diagnostic şi tratament recunoscute de comunitatea ştiinţifică şi care promovează public tratamente nefundamentate ştiinţific”, se arată în scrisoarea deschisă adresată Colegiului Medicilor din România.