"Se aprobă protocolul de colaborare dintre Municipiul Bucureşti, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti şi Asociaţia Peisagiştilor din România – filiala Bucureşti privind protejarea spaţiilor verzi din Capitală. (…) Scopul protocolului îl constituie formarea unui grup permanent de lucru şi consiliere şi constituirea unui centru de cercetare asupra vegetaţiei urbane şi a spaţiilor verzi, având ca obiectiv general protejarea spaţiilor verzi din Capitală", se arată în proiectul de hotărâre. 

Potrivit acestuia, desemnarea reprezentanţilor PMB în grupul de lucru se va face prin dispoziţie de primar general. Centrul de cercetare privind vegetaţia urbană şi spaţiile verzi va funcţiona în cadrul USAMVB şi va fi cofinanţat de aceasta şi de Municipiul Bucureşti. 

Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului general al Capitalei vor elabora un proiect de hotărâre a CGMB în care se vor prezenta proiectele ce vor fi iniţiate începând cu 2017, termenele de realizare şi necesităţile de finanţare, estimate anual şi/sau multianual, după caz. 

Protocolul de colaborare se încheie pe o perioadă de 10 ani de la semnare. 

AGERPRES