"În ciuda echilibrului macroeconomic, a reculului în procesul de euroizare şi a îndeplinirii criteriilor de convergenţă nominală, România rămâne vulnerabilă ca urmare a caracterului structural al dezechilibrelor interne la nivel microeconomic", se arată în document.

Potrivit acestuia, factorii acestor dezechilibre sunt nivelul foarte ridicat al creditului comercial, interdependenţa foarte ridicată dintre companii, întreruperea accelerată a activităţii pentru multe companii, comparativ cu cele nou înregistrate şi nivelul ridicat al instrumentelor refuzate la plată.

Punctele forte, potrivit Coface, sunt piaţa internă relativ mare, forţa de muncă calificată şi ieftină, rezerva valutară semnificativă şi moneda locală relativ stabilă în comparaţie cu euro, gradul de îndatorare publică sub media UE şi dependenţa energetică redusă.

Pe de altă parte, provocările sunt scăderea populaţiei (emigrare activă în rândul personalului calificat), nivelul redus al veniturilor guvernamentale ca procent din PIB corelat cu nivelul ridicat al economiei subterane şi infrastructura terestră şi logistică foarte slabă. AGERPRES