Scopul documentului este să reunească industria PR mondială sub un singur stindard etic ținând cont atât de influența tot mai puternică pe care aceasta o exercită, cât și de marile pericole către care conduce un comportamentelor neetic.

Declarația de la Helsinki se bazează pe Carta de la Stockholm, (adoptată în 2003) și înlocuiește Carta de la Roma, inițial adoptată de ICCO în 1986. Carta de la Stockholm reunește un set de standarde profesionale menite să definească această componentă a comunicării.

Ce prevederi trebuie să respecte un profesionist în domeniul relațiilor publice conform  Declarației de la Helsinki:

  1. Să profeseze etic şi în acord cu cadrul legislativ;
  2. Să respecte cele mai înalte standarde profesionale în practica relaţiilor publice şi a comunicării;
  3. Să respecte adevărul, să colaboreze onest şi transparent cu angajaţii, colegii, clienţii, mass media, guvernul şi publicul;
  4. Să protejeze dreptul la intimidate al clienţilor, organizaţiilor, persoanelor, respectând confidenţialitatea informaţiei;
  5. Să fie atenți la datoria lor de a susține reputația industriei;
  6. Să fie transparenţi în privinţa celor ce susţin cauze şi interese şi să nu se angajeze niciodată în practici înșelătoare de tip “astroturfing”.
  7. Să fie conştienţi de puterea reţelelor de socializare şi să le folosească  responsabil.
  8. Să nu se angajaze niciodată în crearea sau difuzarea în cunștință de cauză a ştirilor false.
  9. Să adere la Codul de conduită al Asociației din care fac parte, să ţină cont de Codurile de Conduită din alte țări și să arate mereu respect profesional.    
  10. Să se asigure că îşi exercită  îndatoririle profesionale fără a provoca ofensă pe motive de gen, origine, religie, dizabilitate și orice altă formă de discriminare.